Dzisiaj jest: Wtorek, 17-07-2018 Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Magdalena Kret , 22 lutego 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola

Informacje ogólne:

Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 20 godzin tygodniowo dla 10 letniego dziecka z rozpoznaniem autyzm atypowy od marca 2017r. do grudnia 2017r. w miejscu zamieszkania położonym w miejscowości Miedźna, Gmina Miedźna. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.

Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.):

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

Kryterium wyboru oferty: cena

Termin realizacji zamówienia: marzec 2017 – grudzień 2017

Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze:

  1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
  2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek:
  1. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; kształtowania nawyków celowej aktywności; prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Wymagana dokumentacja:

Sposób przygotowania oferty:

XII. Sposób i termin złożenia oferty:

XIII. Ocena ofert i kryteria:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Osoba do kontaktu: Beata Komandera tel. 32/ 449 13 36, 32/448 70 90

Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe