Dzisiaj jest: Sobota, 24-03-2018 Imieniny: Marka, Gabriela, Katarzyny

Zaproszenie na obrady XXX sesji Rady Gminy Miedźna

Magdalena Kret , 22 listopada 2016

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XXX sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się we wtorek, 29 listopada 2016r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych na rok 2017 w Gminie Miedźna”.

Porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Miedźna w dniu 29 listopada 2016r.:

1.Otwarcie XXX sesji i stwierdzenie jej prawomocności

2. Ustalenie porządku obrad XXX sesji

3. Przyjęcie protokołu z sesji XXIX z dnia 18 października 2016r.

4. Informacja Wójta Gminy  z  prowadzonych  prac  oraz  realizacji  zadań  inwestycyjnych  w gminie Miedźna

5. Interpelacje i zapytania radnych

6. Omówienie i podjęcie uchwał:

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych

8. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca gminy

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie obrad XXX sesji