Dzisiaj jest: Czwartek, 22-03-2018 Imieniny: Katarzyny, Boguslawa

Stypendia szkolne 2016/2017

Marek Brol , 29 sierpnia 2016

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli informuje, że od 24.08.2016 do 15.09.2016 rozpoczyna się wydawanie wniosków o ustalenie prawa do Stypendium Szkolnego na rok szkolny 2016/2017. Niezbędne informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli tel. (32) 211-82-51 lub (32) 449-13-36.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej http://gops.miedzna.pl w zakładce Pomoc materialna lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Poprzeczna 1 w dniach:

Przyjmowanie wniosków o Stypendium Szkolne dniach od 01.09.2016 – 15.09.2016 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych termin ten upływa 15.10.2016. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie gminy Miedźna, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Kwota dochodu uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę, stypendium przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Wypłata stypendium będzie uzależniona od przedstawienia przez osobę wnioskującą rachunków lub faktur potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.

Wniosek stypendium