Dzisiaj jest: Czwartek, 19-07-2018 Imieniny: Wincentego, Wodzislawa, Marcina

Dofinansowanie dla gminy Miedźna z WFOŚiGW w Katowicach

Magdalena Kret , 28 czerwca 2016

Informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 gmina Miedźna uzyskała dofinansowanie w wysokości 9 950,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania w zakresie działalności ogólnoprofilaktycznej dla dzieci z klas III szkół podstawowych realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „Zielone szkoły”. W powyższym zadaniu udział wzięła Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli. Tegoroczny wyjazd śródroczny jest kolejnym już wyjazdem. Tego rodzaju wypoczynek organizowany jest corocznie od wielu lat. W tym roku skorzystało z niego 44 uczniów wypoczywając w miejscowości nadmorskiej w okresie od 28.05.2016r. do 11.06.2016r. w Dźwirzynie.

W czasie pobytu dzieci na „Zielonej szkole” realizowany był program profilaktyki zdrowotnej. Zajęcia odbywały się najczęściej w plenerze i miały charakter gier, zabaw czy konkursów. Na „Zielonej szkole” ma miejsce korelacja zabawy z nauką, która odbywa się w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, co ma swoje pozytywne walory poznawcze, rekreacyjne i zdrowotne. Zdobywanie wiedzy opiera się na indywidualnych doświadczeniach ucznia, który obserwując – uczy się. Brak dzwonków międzylekcyjnych pozwala na indywidualne tempo nauki, zgodnie z potrzebami i możliwościami ucznia. Dzieci mają możliwość przełamania lęku związanego z oddaleniem od rodziców, nauczyć się wspólnie mieszkać, pomagać sobie i akceptować się wzajemnie.

Pobyt na „Zielonej szkole” daje szansę lepszego poznania uczniów oraz pełniejszego zintegrowania zespołu klasowego.