Dzisiaj jest: Wtorek, 23-01-2018 Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

Magdalena Kret , 3 marca 2016

Uprzejmie informujemy, że sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ w gminie Miedźna realizował będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli, przy ul. Poprzecznej 1.

Termin składania wniosków: od 01 kwietnia 2016r. – w tym dniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  przyjmował będzie wnioski w godzinach 7.30 -18.00.

Wnioski będzie można składać:

Osoby, które złożą wniosek w ciągu pierwszych 3 miesięcy, tj. od 01.04.2016r. do 01.07.2016r. otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 01.04.2016r.

Rozpatrzenie wniosku złożonego w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski w formie papierowej można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli w godzinach: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30,  piątek 7.30-14.00.

Poniżej dostępne są wnioski wraz z oświadczeniami w wersji PDF.

Informacje ogólne :

W celu sprawnej realizacji wypłat świadczenia 500+  prosimy o wskazanie we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego numeru rachunku bankowego.

Jeżeli wniosek złożony zostanie  po 01.07.2016r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 01.04.2016r. do 30.09.2017r.

Więcej informacji o Programie znajdą Państwo na stronie: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
GOPS