Spotkanie informacyjne dotyczące koncepcji programowej dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S1”

17 lipca 2018r. w siedzibie GDDKiA w Katowicach odbyło się spotkanie informacyjne, na którym zaprezentowane zostały rozwiązania projektowe dotyczące koncepcji programowej dla zadania pn. Budowa drogi ekspresowej S1 (…)

Podczas spotkania biuro projektowe przedstawiło m.in. dwa warianty węzła Wola (zamieszczone poniżej) oraz układ dróg dojazdowych. GDDKiA przedstawiła także planowany harmonogram dalszych prac związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Robocze warianty przebiegu drogi S1 w Gminie Miedźna

Wariant I węzła Wola

Rys_02_08_Plan Sytuacyjny wariant I

Rys_02_09_Plan Sytuacyjny wariant I

Rys_02_10_Plan Sytuacyjny wariant I

Wariant II węzła Wola

Rys_02_08_Plan sytuacyjny_wariant_II

Rys_02_09_Plan sytuacyjny_wariant_II

Rys_02_10_Plan sytuacyjny_wariant_II