Dzisiaj jest: Czwartek, 30-03-2023 Imieniny: Anieli, Kwiryna, Leonarda

Zaproszenie na obrady LVIII sesji Rady Gminy Miedźna

Joanna Figura , 25 stycznia 2023

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady LVIII sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 31 stycznia 2023 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131,  43-227 Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Podejmowanie uchwał”.

Mieszkańcy mogą również śledzić przebieg obrad Rady Gminy za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

Link do transmisji: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LVIII sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad LVIII sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji LVII z dnia 5 stycznia 2023 r.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Ocena działalności Rady Gminy Miedźna:

a) sprawozdania z działalności poszczególnych komisji branżowych za rok 2022,

b) dyskusja.

6. Omówienie i podjęcie uchwał:

a) Projekt A/58 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/391/2022 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2023 – 2030.

b) Projekt B/58 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/392/2022 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2023.

c) Projekt C/58  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Miedźna na rok 2023.

d) Projekt D/58 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Miedźna na rok 2023

e) Projekt E/58 w sprawie zmiany Uchwały nr LV/385/2022 Rady Gminy Miedźna z dnia 6 grudnia 2022 r. (Dz. U. Woj. Śląsk. poz. 8245) w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

f) Projekt F/58 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

g) Projekt G/58 w sprawie zamiaru przekształcenia Gminnego Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku poprzez przeniesienie siedziby.

h) Projekt H/58 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

i) Projekt I/58 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad LVIII sesji Rady Gminy.