Dzisiaj jest: Wtorek, 05-07-2022 Imieniny: Marii, Antoniego

XXXI sesja Rady Gminy.

Joanna Figura , 18 lutego 2021
Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XXXI sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 23 lutego 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej, w budynku Urzędu Gminy przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

 

Tematem obrad sesji będzie:  „Podejmowanie uchwał”

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna apeluje do mieszkańców, by pozostali w swoich domach. Przebieg obrad Rady mogą śledzić za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.
Link do transmisji znajduje się na stronie https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

Planowany porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy w dniu 23.02.2021 r.

 1. Otwarcie XXXI sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad XXXI sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji XXX z dnia 19 stycznia 2021 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Omówienie i podjęcie uchwał:

Projekt A/31 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/216/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2021 – 2029;

Projekt B/31 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2021;

Projekt C/31 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;

Projekt D/31 w sprawie udzielenia dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków;

Projekt E/31 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscu sprzedaży;

Projekt F/31 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu;

Projekt G/31 w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/231/2021 Rady Gminy Miedźna z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miedźna a także specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane;

Projekt H/31 w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie wystąpienia z apelem dotyczącym uzdrowiska;

Projekt I/31 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Gminy Miedźna;

Projekt J/31 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Gminy Miedźna;

Projekt K/31 w sprawie zmiany uchwały nr V/44/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna;

 1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych
  w Gminie Miedźna.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.