Dzisiaj jest: Wtorek, 05-07-2022 Imieniny: Marii, Antoniego

Zaproszenie na XVI obrady sesji Rady Gminy Miedźna

Marek Brol , 16 grudnia 2019

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XVI sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Tematem obrad sesji będzie: „Podejmowanie uchwał”.

Planowany porządek obrad XVI sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 r.

 1. Otwarcie XVI sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Ustalenie porządku obrad XVI sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji XV z dnia 26 listopada 2019 r.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2020.

 6. Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
  do przedłożonego projektu budżetu gminy na rok 2020.

 7. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedźna projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.

 8. Dyskusja nad projektem budżetu.

 9. Omówienie i podjęcie uchwał.

 1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

 2. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych
  w Gminie Miedźna.

 3. Wolne wnioski i zapytania.

 4. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.