Zasłużeni dla gminy

 

ZASŁUŻONY OBYWATEL GMINY MIEDŹNA:

 

dr Józef Kapica

Uchwała Nr LI/436/2002  Rady Gminy Miedźna z dnia 08.10.2002r. w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony Obywatel Gminy Miedźna”- pośmiertnie.

Józef Kapica ur. 21.09.1906r. zm. 22.06.2002r.  został odznaczony pośmiertnie tytułem” Zasłużony Obywatel Gminy Miedźna” dnia 08.10.2002 r. Jako doktor filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego przeszedł cały  szlak bojowy z Armią Generała Andersa. Dał się poznać w okresie służby wojskowej jako dzielny żołnierz ( wielokrotnie ranny), ale głównie jako pedagog i wychowawca młodzieży wojskowej, twórca i założyciel Szkoły Karpackiej. Wśród uczniów szkoły troską szczególną otaczał żołnierzy – uczniów z okolic Miedźnej i Pszczyny.

Za wybitne zasługi wojenne otrzymał medal Virtutti Militari. Osiadłszy w Anglii po zakończeniu działań wojennych wytrwale  pracował wśród Polonii piastując funkcję Ministra Kultury w Rządzie Emigracyjnym.

Swoją wielką miłość do Miedźnej i tęsknotę za ziemią rodzinną ukazywał w pięknych utworach  poetyckich, które w sposób najpełniejszy  przedstawiają nam kapitana dr Józefa Kapicę jako wielkiego syna naszej ziemi.

Chcąc odwzajemnić wielkie żołnierskie poświęcenie, miłość i tęsknotę za Miedźną Kapituła na posiedzeniu w dniu 20.09.2002 r. jednogłośnie ( 8 głosów za) postanowiła nadać pośmiertnie Panu dr Józefowi Kapica zaszczytny tytuł.

 

Jadwiga Granatyr

Uchwała Nr XLVIII/378/2006  Rady Gminy Miedźna z dnia 17.10.2006r. w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony Obywatel Gminy Miedźna”.

Jadwiga Granatyr, założycielka i kierowniczka działającego w Szkole Podstawowej we Frydku Zespołu Pieśni i Tańca „Frydkowianie”. Działaczka na rzecz rozwoju kultury, kultywowania naszej śląskiej tożsamości, tradycji i kultury ludowej, pomnaża dorobek materialny i kulturowy Gminy Miedźna. To ona zapewnia powszechny dostęp dzieci i młodzieży do dóbr kultury ludowej. Przez 33 lata  związana jest z ludowością i etnografią ziemi miedźniańskiej. Zespół pod jej opieką i kierownictwem osiąga sukcesy na arenie lokalnej, powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej. To ona powołała do życia Miedźniański Festiwalu Folklorystycznego. Przez 33 lata pracy z zespołem „ Frydkowianie”  Pani Jadwiga wypracowała bogaty repertuar i piękne układy taneczne, nie tylko śląskie, bo zespół wykonuje także tańce górali beskidzkich i podhalańskich, tańczy również krakowiaka.

Nie byłoby tego zespołu i tylu sukcesów, gdyby nie Jadwiga Barbara Granatyr. Jako pedagog uczyła wychowania fizycznego i biologii. Dodatkowo ukończyła Studium Choreografii pierwszego stopnia. Z ogromnym zapałem i poświęceniem pracuje z młodzieżą, przybliżając jej piękno pieśni, mowy i tańca śląskiego. Chociaż tu się nie urodziła, ale tu się spełniła. Oddała Śląskowi, kulturze Śląska, swoją wiedzę i pasję. Aby zgromadzić jak najwięcej materiałów zbierała i nagrywała stare i zapomniane tańce od trojoka, poprzez cygona, rojtendera, żabioka, mietlorza i wiele innych.

Oto co mówi Jadwiga Granatyr o swej pracy, która stała się pasją życia: „Każdy teren, każda ziemia, ma w sobie coś szczególnego, coś, co odróżnia ją od innych, przyciąga, wzrusza. Dla mnie, kiedy przybyłam tu przed laty pięknymi były lasy, łąki, pola. Specyficzny wydał mi się również folklor tej ziemi, kultura ludowa, która jest skarbnicą duszy ludzkiej. W niej to bowiem gromadzą się doświadczenia pokoleń, przeżycia, umiejętności i talenty. I dla mnie ta ziemia była jedyna w swoim rodzaju. Wiedziałam, że tradycje tego ludu, tej ziemi miedźniańsko –frydeckiej należy pielęgnować: pieśni, stroje, tańce, gwarę. Sądzę, że nic nie może tego uczynić lepiej jak zespół folklorystyczny. Dlatego zauroczona tą ziemią, jej bogactwem kulturowym postanowiłam dla niej pracować i dla niej tworzyć. Pieśnią i tańcem rozpalić w młodzieży zapał twórczy. Pomysły czerpałam ze skarbnicy tego ludu i jego tradycji kulturowych przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Myślę, że to się udało. Przez wiele lat „Frydkowianie” rozsławiali swoją szkołę, gminę, powiat – śląską ziemię – na różnych konkursach, festiwalach i przeglądach. Zachwycali pięknem stroju, pieśni, tańca, mowy”.

Po pierwszej edycji programu „Po naszymu, czyli po śląsku” powiedziała: „A dlaczego nie zrobić czegoś podobnego u nas, na mniejszą skalę, bardziej kameralnie?” I zainicjowała Festiwal Folklorystyczny. Pierwszy Gminny Festiwal Folklorystyczny odbył się 10 października 1994 r. w Szkole Podstawowej we Frydku. Obszerne fragmenty Festiwalu zostały zarejestrowane i wyemitowane przez Polskie Radio w Katowicach. Audycję nagrał pan Stanisław Jarecki, wielki znawca folkloru śląskiego. Pierwszy raz rzeczywiście było bardzo kameralnie – i tylko w obrębie gminy Miedźna, ale już za drugim razem przyłączyła się Pszczyna, Goczałkowice i Bojszowy. I tak festiwal stał się imprezą cykliczną, znaną w regionie i przyciągającą wielu uczestników z wielu gmin. Z czasem organizację festiwalu przejął Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej, bo impreza bardzo się rozrosła. Festiwal odbyła się co rocznie do dnia dzisiejszego.

To ona szukała pieśni, kompletowała stroje. Dzięki niej folklor stał się popularny wśród dorosłych i dzieci. Jednak o jej wartości decyduje nie tylko to, co robiła i robi, ale również to, co potrafi wydobyć z innych ludzi.

Mówi często: „Patrzę na swoich podopiecznych i dziękuję im za to, że pozwolili mi tworzyć, że kochają swoją Śląską Ziemię, że śpiewają na chwałę Bogu i ludziom”. I oby śpiewali jak najdłużej, żeby wciąż aktualne było motto widoczne nad wejściem do Szkoły Podstawowej we Frydku: „Hadynowska nuta rozbrzmiewać będzie”.

 

Grzegorz Wroński

Uchwała Nr XIX/140/2008  Rady Gminy Miedźna z dnia 11.03.2008r. w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony Obywatel Gminy Miedźna” – pośmiertnie.

Pan Grzegorz Wroński rozpoczął swoją działalność w Gminie Miedźna od 01 lutego 1993 r. i na różnych stanowiskach pełnił ją do końca życia.  Od października 1992 r. aktywnie włączył się w nowatorski pomysł Rady Gminy tworzenia Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Przygotował merytoryczną dokumentację, by w tamtym okresie podjąć próbę wydzielenia gminnej części z Zakładu Opieki Zdrowotnej z Pszczyny za zgodą Dyrektora Wydziały Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, co było pierwszym wówczas w województwie katowickim przypadkiem przejęcia przez Urząd Gminy opieki nad służbą zdrowia.

Od 01 lutego 1993r. Panu Grzegorzowi Wrońskiemu powierzono stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Miedźna. Pojął się on wówczas pionierskiego zadania organizowania i reformowania służby zdrowia w oparciu o obowiązujące przepisy zawarte w ustawie. W krótkim czasie zorganizował  poradnie specjalistyczne. Zwracał się do Rady Gminy z wnioskami o dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, dofinansowanie usług medycznych i poprawę warunków lokalowych  ( zmiana lokalizacji służby zdrowia w Woli, rozbudowa obiektu w Górze, remont placówki w Grzawie). Stworzył nowe miejsca pracy.  Jego nowatorskie pomysły przyczyniły się do promocji Gminy Miedźna.  Z końcem 1993r. był inicjatorem utworzenia w gminie oddzielnego  specjalistycznego Zakładu Opieki zdrowotnej, który powołany został stosowną Uchwałą Rady Gminy.

W roku 1996 Pan Grzegorz Wroński podjął się zadania utworzenia spółki akcyjnej z udziałem kapitału gminy.  W roku 1997 podpisano akt założycielski firmy i na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wybrano władze spółki tj.: Zarząd i Radę Nadzorczą.

 

Antoni Wasztyl

Uchwała Nr IX/46/2015  Rady Gminy Miedźna z dnia 26.05.2015r. w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony Obywatel Gminy Miedźna”.

Antoni Wasztyl ur. 02.08.1940r. większość swojego życia poświęcił na działalność, która miała służyć i pomagać mieszkańcom naszej gminy. Przez 52 lata służył w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych. Ta aktywność to 35 lat pełnienia funkcji:  Prezesa OSP Miedźna, 22 lata Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Miedźnej, 12 lat Wiceprezesa. Brał udział w bardzo wielu akcjach społecznych o różnym charakterze na terenie gminy, powiatu, kraju.

Za udział w akcjach prowadzonych w 1997 został odznaczony za zwalczanie skutków powodzi i awansowany do stopnia sierżanta WP. Jako pełniący funkcję był zawsze obowiązkowy, rzetelny, zdyscyplinowany co zaowocowało II miejscem w wojewódzkim współzawodnictwie Zarządów OSP.  Działalność jego znacząco wpływała na bezpieczeństwo w naszej gminie, a była realizowana przez dobrą organizację jednostek OSP. Propagował idee OSP wśród mieszkańców, a przede wszystkim młodzieży. Dbał o zaopatrzenie jednostek w sprzęt. Otrzymywał odznaczenia resortowe i medale. Otrzymał również tytuł Honorowy Prezes OSP Miedźna i Honorowy Prezes Zarządu Gminnego OSP . Przez wiele lat udzielał się jako członek Rady Sołeckiej w Miedźnej i był jej przewodniczącym. Pan Antoni Wasztyl otrzymał odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż zasługi dla województwa katowickiego (obecnie śląskiego). Wyjątkowy działacz społeczny naszej gminy.

 

Alojzy Chrostek

Uchwała Nr XXIII/116/2016  Rady Gminy Miedźna z dnia 14.06.2016r. w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony Obywatel Gminy Miedźna”.

Już od najmłodszych lat Pan Alojzy Chrostek działał w jednostce OSP w Międzyrzeczu. Od roku 1969 jest zastępcą naczelnika w Miedźnej, a w roku 1971 zostaje jej naczelnikiem.

Od roku 2000 Pan Alojzy zostaje powołany na stanowisko Prezesa OSP Miedźna i piastuje to stanowisko do roku 2016. Jest nieocenionym wzorem dla strażaków. Jego bohaterska postawa była widoczna  podczas wielu akcji. Warto wskazać zdarzenie z dnia 25 marca 2006 r. gdzie na pograniczu Gminy Miedźna oraz Gminy Bojszowy na rzece Pszczynce tonął samochód z 5 pasażerami w środku. Dzięki ogromnej determinacji Pana Alojzego, w ekstremalnych warunkach udało się z samochodu wyciągnąć na brzeg dwie osoby i je uratować. Uczestniczył i kierował akcjami przeciwpowodziowymi  szczególnie w latach 1997 i 2010.

Pana Alojzego cechuje zaangażowanie, sumienność, odpowiedzialność. Cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym.  Jest aktywnym obywatelem naszej gminy. Uczestniczy aktywnie w życiu społecznym gminy. Jego społeczne działanie i niesienie pomocy każdemu potrzebującemu jest jego życiową pasją.