Zadanie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku”

 

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Miedźna uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 500 000,00 zł na inwestycję, której przedmiotem jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej we Frydku. Obiekt po rozbudowie będzie pełnić funkcję 8-oddziałowej szkoły podstawowej wraz z wydzielonym, 3-oddziałowym przedszkolem. Ponadto budynek zostanie dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów ppoż., a także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

 

We wrześniu 2021 roku Gmina Miedźna podpisała umowę z Powiatem Pszczyńskim na realizację projektu pn. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w Szkole Podstawowej we Frydku” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku”.

Środki finansowe przyznanego przez PFRON dofinansowania: 104 322,12 zł.