VIII Kadencja Rady Gminy Miedźna w liczbach

PODSUMOWANIE 5 LAT VIII KADENCJI RADY GMINY MIEDŹNA

RADNI VIII KADENCJI RADY GMINY:

 1. Andrzej Kempny – Przewodniczący Rady Gminy Miedźna
 2. Adam Wojtala – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Miedźna; Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
 3. Tomasz Nycz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Miedźna; Przewodniczący Komisji Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 4. Zofia Białoń – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 5. Mateusz Moczulski – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży od 23.02.2021 r.
 6. Andrzej Painta – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 7. Józefa Waliczek – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
 8. Łukasz Banaś -Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży do 23.02.2021 r. (od 23.11.2018 r. do 25.04.2023 r.)
 9. Piotr Biszkant
 10. Marek Gruszka
 11. Jan Nowak
 12. Michał Przewoźnik
 13. Henryk Rozmus
 14. Janusz Starzec (od 23.11.2018 r. do 22.12.2020 r.; od 22.06.2021 r. – obecnie)
 15. Mariusz Wojtala
 16. Henryk Lichy (od 3.08.2023 r. – obecnie)

KOMISJE RADY GMINY MIEDŹNA

Komisja Rewizyjna

 1. Zofia Białoń – Przewodnicząca Komisji
 2. Piotr Biszkant
 3. Mateusz Moczulski
 4. Andrzej Painta
 5. Henryk Lichy (od 29.08.2023 r. – obecnie)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Andrzej Painta – Przewodniczący Komisji
 2. Łukasz Banaś (do 25.04.2023 r.)
 3. Mateusz Moczulski
 4. Michał Przewoźnik (od 22.02.2022 r. – obecnie)
 5. Jan Nowak (od 28.04.2022 r. – obecnie)
 6. Henryk Lichy (od 29.08.2023 r. – obecnie)

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 1. Adam Wojtala – Przewodniczący Komisji
 2. Łukasz Banaś (do 25.04.2023 r.)
 3. Zofia Białoń
 4. Marek Gruszka
 5. Andrzej Kempny
 6. Tomasz Nycz
 7. Józefa Waliczek
 8. Adam Wojtala
 9. Mariusz Wojtala

Komisja Kultury, Sportu i Młodzieży

 1. Mateusz Moczulski – Przewodniczący Komisji (od 23.02.2021 r. – obecnie)
 2. Łukasz Banaś – Przewodniczący Komisji (do 23.02.2021 r.)(członek do 25.04.2023 r.)
 3. Jan Nowak
 4. Henryk Rozmus
 5. Józefa Waliczek (do 29.10.2019 r.)
 6. Janusz Starzec (od 23.11.2018 r. do 22.12.2020 r.; od 22.06.2021 r. – obecnie)

 Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 1. Tomasz Nycz – Przewodniczący Komisji
 2. Jan Nowak
 3. Andrzej Painta
 4. Michał Przewoźnik
 5. Henryk Rozmus
 6. Adam Wojtala
 7. Mariusz Wojtala

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

 1. Józefa Waliczek – Przewodnicząca Komisji
 2. Zofia Białoń
 3. Piotr Biszkant
 4. Marek Gruszka
 5. Jan Nowak
 6. Janusz Starzec (od 23.11.2018 r. do 22.12.2020 r.; od 22.06.2021 r. – obecnie)
ROK 2018
SESJE RADY GMINY
odbyły się 3 sesje Rady Gminy; podjęto 30 uchwał
23 listopada 15 radnych 15 obecnych
29 listopada 15 radnych 15 obecnych
28 grudnia 15 radnych 15 obecnych
POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY
łącznie odbyło się 6 posiedzeń Komisji Rady Gminy
Komisja Rewizyjna brak posiedzeń
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji
1 posiedzenie
28 grudnia 3 członków 3 obecnych
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów
1 posiedzenie
18 grudnia 9 członków 9 obecnych
Komisja Kultury, Sportu
i Młodzieży
1 posiedzenie
28 grudnia 6 członków 6 obecnych
Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 1 posiedzenie
18 grudnia 7 członków 7 obecnych
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 1 posiedzenie
12 grudnia 6 członków 5 obecnych

nieobecny – Radny Piotr Biszkant

Wspólne posiedzenia wszystkich komisji 1 posiedzenie
10 grudnia 15 członków 15 obecnych

 

 ROK 2019
SESJE RADY GMINY
odbyło się 13 sesji Rady Gminy; podjęto 101 uchwał
15 stycznia 15 radnych 15 obecnych
12 lutego 15 radnych 15 obecnych
26 marca 15 radnych 15 obecnych
23 kwietnia 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny Radny Mariusz Wojtala

28 maja

UCHWAŁA NR VIII/66/2019 RADY GMINY MIEDŹNA Z DNIA 28 MAJA 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna wotum zaufania (podjęta jednogłośnie)

UCHWAŁA NR VIII/68/2019 RADY GMINY MIEDŹNA Z DNIA 28 MAJA 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna absolutorium za 2018 rok

(podjęta jednogłośnie)

15 radnych 15 obecnych
25 czerwca 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Marek Gruszka

 

11 lipca 15 radnych 12 obecnych;

Nieobecni – Przewodniczący Rady Andrzej Kempny, Radny Piotr Biszkant, Radny Mateusz Moczulski

13 sierpnia 15 radnych 15 obecnych
25 września 15 radnych 12 obecnych;

Nieobecni – Radny Tomasz Nycz, Radny Henryk Rozmus, Radny Mariusz Wojtala

14 października 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Mateusz Moczulski

29 października 15 radnych 15 obecnych
26 listopada 15 radnych 15 obecnych
30 grudnia 15 radnych 15 obecnych
POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY
łącznie odbyło się 59 posiedzeń Komisji Rady Gminy
Komisja Rewizyjna 16 posiedzeń
2 stycznia 4 członków 4 obecnych
24 stycznia 4 członków 4 obecnych
1 lutego 4 członków 4 obecnych
14 marca 4 członków 4 obecnych
2 kwietnia
(wspólne z Komisją Oświaty
i Spraw Społecznych)
4 członków 4 obecnych
12 kwietnia 4 członków 4 obecnych
23 kwietnia
(wspólne z Komisją Oświaty
i Spraw Społecznych)
4 członków 4 obecnych
6 maja 4 członków 4 obecnych
22 maja

(wspólne z Komisją Oświaty
i Spraw Społecznych)

4 członków 4 obecnych
4 czerwca 4 członków 4 obecnych
18 czerwca 4 członków 4 obecnych
2 lipca 4 członków 3 obecnych;

Nieobecny – Radny Mateusz Moczulski

16 września 4 członków 4 obecnych
17 października 4 członków 3 obecnych;

Nieobecny – Radny Andrzej Painta

5 listopada 4 członków 4 obecnych
19 grudnia 4 członków 4 obecnych
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji
5 posiedzeń
25 stycznia 3 członków 3 obecnych
16 kwietnia 3 członków 3 obecnych
6 maja 3 członków 3 obecnych
10 lipca 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny – Radny Mateusz Moczulski

1 sierpnia 3 członków 3 obecnych
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów
9 posiedzeń
21 stycznia 9 członków 9 obecnych
23 kwietnia 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny – Radny Mariusz Wojtala

23 maja 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny – Radny Mariusz Wojtala

25 czerwca 9 członków 7 obecnych;

Nieobecni: Radny Marek Gruszka, Radny Łukasz Banaś

13 sierpnia 9 członków 9 obecnych
14 października 9 członków 9 obecnych
28 października 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny – Radny Mariusz Wojtala

25 listopada 9 członków 9 obecnych
30 grudnia 9 członków 9 obecnych
Komisja Kultury, Sportu
i Młodzieży
6 posiedzeń
15 stycznia 6 członków 6 obecnych
20 lutego 6 członków 6 obecnych
23 maja 6 członków 6 obecnych
19 lipca 6 członków 5 obecnych;

Nieobecny – Radny Janusz Starzec

29 lipca 6 członków 6 obecnych
13 listopada 5 członków

(UCHWAŁA NR XIV/110/2019 RADY GMINY MIEDŹNA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży)

5 obecnych
Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 6 posiedzeń
8 lutego 7 członków 6 obecnych;

Nieobecny Radny Mariusz Wojtala

11 kwietnia 7 członków 5 obecnych;

Nieobecni – Radny Adam Wojtala, Radny Henryk Rozmus

24 czerwca 7 członków 7 obecnych
4 lipca 7 członków 6 obecnych;

Nieobecny Radny Mariusz Wojtala

11 września 7 członków 7 obecnych
23 października 7 członków 6 obecnych;

Nieobecny Radny Michał Przewoźnik

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 13 posiedzeń
16 stycznia 6 członków 6 obecnych
7 lutego 6 członków 6 członków
27 lutego 6 członków 5 członków;

Nieobecny Radny Marek Gruszka

2 kwietnia

(wspólne z Komisją Rewizyjną)

6 członków 6 członków
23 kwietnia

(wspólne z Komisją Rewizyjną)

6 członków 6 członków
22 maja

(wspólne z Komisją Rewizyjną)

6 członków 6 członków
4 czerwca 6 członków 6 członków
12 czerwca 6 członków 6 członków
12 sierpnia 6 członków 6 członków
1 października 6 członków 6 członków
22 października 6 członków 6 członków
19 listopada 6 członków 6 członków
16 grudnia 6 członków 6 członków
Wspólne posiedzenia wszystkich komisji 7 posiedzeń
1 lutego 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Radny Marek Gruszka

18 marca 15 członków 15 obecnych
6 maja 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Radny Henryk Rozmus

19 września 15 członków 15 obecnych
25 września 15 członków 12 obecnych;

Nieobecni – Radny Tomasz Nycz, Radny Henryk Rozmus, Radny Mariusz Wojtala

5 listopada 15 członków 13 obecnych;

Nieobecny – Radny Marek Gruszka, Radny Michał Przewoźnik

9 grudnia 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Radny Mateusz Moczulski

INWESTYCJE
Raport o stanie Gminy za 2018 rokhttp://bip.miedzna.pl/?a=10357
Sprawozdanie z wykonania budżetu i wykonania planu finansowego za 2018 rok http://bip.miedzna.pl/?a=10261

 

 ROK 2020
SESJE RADY GMINY
odbyło się 12 sesji zwyczajnych, 1 uroczysta; podjęto 91 uchwał
24 stycznia 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecni – Radny Łukasz Banaś, Radny Michał Przewoźnik

25 lutego 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Michał Przewoźnik

9 marca 15 radnych 15 obecnych
31 marca 15 radnych 12 obecnych;

Nieobecni – Radny Piotr Biszkant, Radny Henryk Rozmus, Radny Mariusz Wojtala

26 maja

UCHWAŁA NR XXI/164/2020 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

(podjęta 10 głosami „za”, 1 „przeciw” – Łukasz Banaś, 3 „wstrzymujące się” – Michał Przewoźnik, Janusz Starzec, Mariusz Wojtala)

 

UCHWAŁA NR XXI/166/2020 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna absolutorium za 2019 rok

(podjęta 13 głosami „za”, 1 głos „wstrzymujący się” – Łukasz Banaś)

15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Henryk Rozmus

23 czerwca 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Mateusz Moczulski

 

21 lipca 15 radnych 13 obecnych;

Nieobecni – Radny Marek Gruszka, Radny Michał Przewoźnik

10 września

UCHWAŁA NR XXIV/189/2020 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 10 września 2020 r. w sprawie nadania tytułu „HONOROWY OBYWATEL GMINY MIEDŹNA”

15 radnych 13 obecnych;

Nieobecni – Radny Tomasz Nycz, Radna Józefa Waliczek

29 września

Miedźniańskie Ule

Honorowy Obywatel Gminy Miedźna

15 radnych 15 obecnych
27 października 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

24 listopada 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Przewodniczący Rady Andrzej Kempny

10 grudnia 15 radnych 13 obecnych;

Nieobecny – Radny Tomasz Nycz,

Radny Henryk Rozmus

22 grudnia

UCHWAŁA NR XXIX/222/2020 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (Radnego Janusza Starca)

15 radnych 15 obecnych
POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY
łącznie odbyło się 46 posiedzeń Komisji Rady Gminy
Komisja Rewizyjna 9 posiedzeń
26 lutego 4 członków 4 obecnych
5 marca 4 członków 4 obecnych
6 maja 4 członków 4 obecnych
13 lipca 4 członków 4 obecnych
28 sierpnia 4 członków 4 obecnych
22 września 4 członków 3 obecnych;

Nieobecny – Piotr Biszkant

12 października 4 członków 4 obecnych
10 grudnia 4 członków 4 obecnych
18 grudnia 4 członków 4 obecnych
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji
5 posiedzeń
14 stycznia 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny Radny Łukasz Banaś

17 lutego 3 członków 3 obecnych
3 marca 3 członków 3 obecnych
29 grudnia 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów
8 posiedzeń
20 stycznia 9 członków 6 obecnych;

Nieobecni: Radna Zofia Białoń, Radny Łukasz Banaś, Radny Mariusz Wojtala

24 lutego 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

11 maja 9 członków 9 obecnych
22 czerwca 9 członków 7 obecnych;

Nieobecni: Radny Łukasz Banaś

26 października
(wspólne z Komisją Samorządu, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska)
9 członków 9 obecnych
23 listopada 9 członków 9 obecnych
10 grudnia 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny – Radny Tomasz Nycz

21 grudnia 9 członków 9 obecnych
Komisja Kultury, Sportu
i Młodzieży
5 posiedzeń
17 stycznia 5 członków 6 obecnych
8 czerwca 5 członków 6 obecnych
26 czerwca 5 członków 5 obecnych;

Nieobecny Jan Nowak

21 września 5 członków 5 obecnych;

Nieobecny Henryk Rozmus

10 grudnia 5 członków 3 obecnych;

Nieobecni: Radny Jan Nowak, Radny Henryk Rozmus

Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 7 posiedzeń
14 stycznia 7 członków 7 obecnych
3 marca 7 członków 7 obecnych
14 maja 7 członków 7 obecnych
29 lipca 7 członków 6 obecnych;

Nieobecny Radny Mariusz Wojtala

1 października 7 członków 7 obecnych
26 października

(wspólne z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów)

7 członków 7 obecnych

 

17 grudnia 7 członków 7 obecnych
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 6 posiedzeń
24 stycznia 6 członków 5 obecnych;

Nieobecny Radny Marek Gruszka

17 lutego 6 członków 6 członków
28 maja 6 członków 6 członków

 

31 sierpnia 6 członków 6 członków
19 listopada 6 członków 6 członków
16 grudnia 6 członków 6 członków
Wspólne posiedzenia wszystkich komisji 7 posiedzeń
11 lutego 15 członków 15 obecnych
24 lutego 15 członków 13 obecnych;

Nieobecni: Radny Łukasz Banaś, Radny Michał Przewoźnik

18 maja 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Radny Mateusz Moczulski

20 lipca 15 członków 15 obecnych
31 sierpnia 15 członków  15 obecnych
28 września 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Przewodniczący Rady Andrzej Kempny

30 listopada 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Radny Piotr Biszkant

INWESTYCJE
Raport o stanie Gminy za 2019 rokhttp://bip.miedzna.pl/?a=11593
Sprawozdanie z wykonania budżetu i wykonania planu finansowego za 2019 rok http://bip.miedzna.pl/?a=11424

 

 ROK 2021
SESJE RADY GMINY
odbyło się 11 sesji zwyczajnych, 1 nadzwyczajna; podjęto 88 uchwał
19 stycznia 14 radnych 14 obecnych

 

23 lutego 14 radnych 12 obecnych;

Nieobecny – Radny Piotr Biszkant
Nieobecny – Radny Marek Gruszka

30 marca 14 radnych 14 obecnych
27 kwietnia 14 radnych 14 obecnych

 

25 maja

UCHWAŁA NR XXXIV/258/2021 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

(podjęta 14 głosami „za”)

 

UCHWAŁA NR XXXIV/260/2021 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna absolutorium za 2020 rok

(podjęta 14 głosami „za”)

14 radnych 14 obecnych

 

22 czerwca

Ślubowanie nowo wybranego Radnego – Janusza Starca

15 radnych 15 obecnych
28 lipca 15 radnych 12 obecnych;

Nieobecni – Radny Łukasz Banaś, Przewodniczący Rady Andrzej Kempny, Radny Mariusz Wojtala

31 sierpnia

 

15 radnych 14 obecnych;

Nieobecni – Radny Marek Gruszka

28 września

 

15 radnych 13 obecnych;

Radny Tomasz Nycz, Radny Mariusz Wojtala

26 października 15 radnych 15 obecnych

 

30 listopada 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Mateusz Moczulski

21 grudnia 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecna – Radna Zofia Białoń

POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY
łącznie odbyło się 50 posiedzeń Komisji Rady Gminy
Komisja Rewizyjna 10 posiedzeń
9 marca 4 członków 4 obecnych
26 kwietnia 4 członków 4 obecnych
5 maja 4 członków 4 obecnych
11 czerwca 4 członków 4 obecnych
2 lipca 4 członków 4 obecnych
30 sierpnia 4 członków 4 obecnych
20 września 4 członków 3 obecnych;

Nieobecny – Radny Mateusz Moczulski

8 października 4 członków 4 obecnych
28 października 4 członków 3 obecnych;

Nieobecny – Radny Andrzej Painta

6 grudnia 4 członków 4 obecnych
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji
7 posiedzeń
2 marca 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny Radny Łukasz Banaś

23 marca 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny Radny Łukasz Banaś

11 maja 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny Radny Łukasz Banaś

20 lipca 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

17 sierpnia 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

9 listopada 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

14 grudnia 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów
5 posiedzeń
19 stycznia 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny – Radny Andrzej Painta

16 lutego

(wspólne z Komisją Samorządu, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska)

12 członków 11 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

23 lutego 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny –  Radny Łukasz Banaś

26 kwietnia

(wspólne z Komisją Samorządu, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska)

12 członków 11 obecnych;

Nieobecny – Radny Michał Przewoźnik

21 czerwca 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny –  Radny Łukasz Banaś

Komisja Kultury, Sportu
i Młodzieży
5 posiedzeń
8 kwietnia 4 członków 4 obecnych
21 czerwca 4 członków 4 obecnych
1 września 5 członków 4 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

16 listopada 5 członków 4 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

9 grudnia 5 członków 4 obecnych;

Nieobecny – Radny Henryk Rozmus

Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 7 posiedzeń
16 luty
(wspólne z Komisją Samorządu, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska)
12 członków 11 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

26 kwietnia 12 członków 11 obecnych;

Nieobecny – Radny Michał Przewoźnik

20 maja 7 członków 7 obecnych
16 czerwca 7 członków 6 obecnych;

Nieobecny – Radny Michał Przewoźnik

2 września 7 członków 6 obecnych

Nieobecny – Radny Adam Wojtala

12 października 7 członków 6 obecnych

Nieobecny – Radny Adam Wojtala

8 grudnia 7 członków 7 obecnych
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 7 posiedzeń
19 stycznia 5 członków 5 obecnych
23 lutego 5 członków 3 obecnych;

Nieobecni: Radny Piotr Biszkant i Radny Marek Gruszka

30 marca 5 członków 5 obecnych
14 czerwca 5 członków 4 obecnych;
Nieobecny – Radny Marek Gruszka
30 sierpnia 6 członków 6 obecnych
16 września 6 członków 4 obecnych;
Nieobecny – Radny Marek Gruszka i Radny Jan Nowak
23 września 6 członków 5 obecnych;
Nieobecny – Radny Marek Gruszka
Wspólne posiedzenia wszystkich komisji 9 posiedzeń
5 stycznia 14 członków 13 obecnych;

Nieobecny – Radny Mariusz Wojtala

29 marca 14 członków 13 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

24 maja 14 członków 13 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

20 lipca 15 członków 13 obecnych;

Nieobecni: Radny Łukasz Banaś i Radny Mariusz Wojtala

30 sierpnia 15 członków  15 obecnych
27 września 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Tomasz Nycz

25 października 15 członków 13 obecnych;

Nieobecni: Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kempny oraz Radny Michał Przewoźnik

29 listopada 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Mateusz Moczulski

20 grudnia 15 członków 12 obecnych;

Nieobecni: Radna Zofia Białoń, Radny Mateusz Moczulski oraz Radny Michał Przewoźnik

INWESTYCJE
Raport o stanie Gminy za 2020 rokhttps://bip.miedzna.pl/?a=12714
Sprawozdanie z wykonania budżetu i wykonania planu finansowego za 2020 rok

https://miedzna.bip.net.pl/?c=945

 

 ROK  2022                 
SESJE RADY GMINY
odbyło się 13 sesji zwyczajnych, 2 nadzwyczajnych; podjęto 84 uchwał
18 stycznia 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Piotr Biszkant

22 lutego 15 radnych 15 obecnych
29 marca 15 radnych 15 obecnych
28 kwietnia 15 radnych 13 obecnych;

Nieobecni: Radny Piotr Biszkant, Radny Marek Gruszka

31 maja

UCHWAŁA NR XLVI/337/2022 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

(podjęta 14 głosami „za”, 1 głos „wstrzymuje się” – Radny Łukasz Banaś)

 

UCHWAŁA NR XLVI/339/2022 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna absolutorium za 2021 rok

(podjęta 14 głosami „za”, 1 głos „przeciw” – Radny Łukasz Banaś)

15 radnych 15 obecnych

 

21 czerwca

 

15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Michał Przewoźnik

29 czerwca

UCHWAŁA NR XLVIII/348/2022 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (Radnego Łukasza Banasia)

15 radnych 13 obecnych;

Nieobecni: Radny Piotr Biszkant, Radny Adam Wojtala

4 sierpnia

 

15 radnych 14 obecnych;

Nieobecni – Radny Marek Gruszka

9 sierpnia 15 radnych 13 obecnych;

Nieobecni: Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kempny, Radny Mariusz  Wojtala

20 września

 

15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Tomasz Nycz

20 października 15 radnych 12 obecnych

Nieobecni: Radny Łukasz Banaś, Radny Henryk Rozmus, Radny Adam Wojtala

25 października 15 radnych 15 obecnych
28 listopada 15 radnych 15 obecnych
6 grudnia 15 radnych 15 obecnych
22 grudnia 15 radnych 15 obecnych
POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY
łącznie odbyło się 62 posiedzeń Komisji Rady Gminy
Komisja Rewizyjna 13 posiedzeń
31 stycznia 4 członków 4 obecnych
25 luty 4 członków 4 obecnych
25 marca 4 członków 4 obecnych
11 kwietnia 4 członków 4 obecnych
12 maja 4 członków 3 obecnych;

Nieobecny – Radny Mateusz Moczulski

15 czerwca 4 członków 4 obecnych
29 czerwca 4 członków 3 obecnych;

Nieobecny – Radny Piotr Biszkant

4 lipca 4 członków 4 obecnych
26 sierpnia 4 członków 4 obecnych
15 września 4 członków 4 obecnych
5 października 4 członków 4 obecnych
14 listopada 4 członków 4 obecnych
7 grudnia 4 członków 4 obecnych
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji
6 posiedzeń
15 luty 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny Radny Łukasz Banaś

19 maja 5 członków 5 obecnych
14 czerwca 5 członków 4 obecnych;

Nieobecny Radny Łukasz Banaś

21 lipca 5 członków 5 obecnych
4 sierpnia 5 członków 5 obecnych
6 września 5 członków 5 obecnych
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów
7 posiedzeń
10 stycznia 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny – Radny Andrzej Painta

28 marca 9 członków 9 obecnych
27 kwietnia 9 członków 7 obecnych;

Nieobecni: Radny Łukasz Banaś i Radny Marek Gruszka

20 czerwca

(wspólne z Komisją Samorządu, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska)

12 członków 11 obecnych;

Nieobecny – Radny Michał Przewoźnik

28 lipca

(wspólne z Komisją Oświaty i Spraw Społecznych)

12 członków 10 obecnych;

Nieobecni: Radny Łukasz Banaś i Radny Piotr Biszkant

8 sierpnia 9 członków 7 obecnych;

Nieobecni: Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kempny i Radny Mariusz Wojtala

28 listopada 9 członków 9 obecnych
Komisja Kultury, Sportu
i Młodzieży
6 posiedzeń
21 marca 5 członków 5 obecnych
26 kwietnia 5 członków 5 obecnych
24 czerwca 5 członków 4 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

14 września 5 członków 5 obecnych
22 listopada 5 członków 4 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

21 grudnia 5 członków 4 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 10 posiedzeń
12 stycznia 7 członków 7 obecnych
17 luty 7 członków 6 obecnych;

Nieobecny – Radny Henryk Rozmus

21 marca 7 członków 7 obecnych
27 kwietnia 7 członków 7 obecnych
20 czerwca
(wspólne z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów)
12 członków 11 obecnych;

Nieobecny – Radny Michał Przewoźnik

26 lipca 7 członków 7 obecnych
29 sierpnia
(wspólne z Komisją Oświaty i Spraw Społecznych)
12 członków 11 obecnych;

Nieobecny – Radny Michał Przewoźnik

29 września 7 członków 7 obecnych
18 października 7 członków 6 obecnych;

Nieobecny – Radny Michał Przewoźnik

14 grudnia 7 członków 5 obecnych;

Nieobecni: Radny Henryk Rozmus i Radny Mariusz Wojtala

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 13 posiedzeń
5 stycznia 6 członków 5 obecnych;

Nieobecny – Radny Piotr Biszkant

10 marca 6 członków 6 obecnych
17 marca 6 członków 6 obecnych
19 kwietnia 6 członków 6 obecnych
23 maja 6 członków 5 obecnych;

Nieobecna – Radna Zofia Białoń

11 lipca 6 członków 6 obecnych
28 lipca

(wspólne z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów)

12 członków 10 obecnych;

Nieobecni: Radny Łukasz Banaś i Radny Piotr Biszkant

9 sierpnia 6 członków 5 obecnych;

Nieobecny – Radny Piotr Biszkant

29 sierpnia

(wspólne z Komisją Samorządu, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska)

12 członków 11 obecnych;

Nieobecny – Radny Michał Przewoźnik

26 września 6 członków 6 obecnych
17 października 6 członków 6 obecnych
21 listopada 6 członków 6 obecnych
7 grudnia 6 członków 6 obecnych
Wspólne posiedzenia wszystkich komisji 7 posiedzeń
21 luty 15 członków 15 obecnych
28 luty 15 członków 15 obecnych
30 maja 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Marek Gruszka

19 września 15 członków 14 obecnych;

Nieobecni – Radny Tomasz Nycz

24 października 15 członków  15 obecnych
30 listopada 15 członków 12 obecnych;

Nieobecni: Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kempny, Radny Marek Gruszka i Radny Andrzej Painta

21 grudnia 15 członków 12 obecnych;

Nieobecni: Radny Łukasz Banaś, Radny Michał Przewoźnik i Radna Józefa Waliczek

INWESTYCJE
Raport o stanie Gminy za 2021 rokhttps://bip.miedzna.pl/?a=13722
Sprawozdanie z wykonania budżetu i wykonania planu finansowego za 2021 rok https://bip.miedzna.pl/?c=979

 

ROK 2023
SESJE RADY GMINY
odbyło się 12 sesji zwyczajnych, 4 nadzwyczajnych; podjęto 92 uchwały
5 stycznia 15 radnych 13 obecnych;

Nieobecni: Radny Łukasz Banaś, Radna Józefa Waliczek

31 stycznia 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Piotr Biszkant

28 luty 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Mateusz Moczulski

28 marca 15 radnych 13 obecnych;

Nieobecni: Radny Henryk Rozmus, Radny Mariusz Wojtala

25 kwietnia 14 radnych 14 obecnych
30 maja

UCHWAŁA NR LXII/427/2023 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

(podjęta 14 głosami „za”)

 

UCHWAŁA NR LXII/429/2023 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna absolutorium za 2022 rok

(podjęta 14 głosami „za”)

14 radnych 14 obecnych

 

20 czerwca

 

14 radnych 12 obecnych;

Nieobecni: Radny Marek Gruszka i Radny Henryk Rozmus

7 lipca 14 radnych 13 obecnych;

Nieobecny – Radny Tomasz Nycz

3 sierpnia

Ślubowanie nowo wybranego Radnego – Henryka Lichego

15 radnych 13 obecnych;

Nieobecni: Radny Piotr Biszkant i Radny Mateusz Moczulski

29 sierpnia

UCHWAŁA NR LXVI/451/2023 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Miedźna” – Pani Łucji Krutak

15 radnych 13 obecnych;

Nieobecni: Radny Marek Gruszka i Radny Michał Przewoźnik

11 września

 

15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Piotr Biszkant

22 września
Sesja uroczysta z wręczeniem tytułu „Zasłużony dla Gminy Miedźna”, Miedźniańskich Uli oraz Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego
15 radnych 13 obecnych;

Nieobecni: Radna Zofia Białoń i Radny Henryk Rozmus

26 września 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecna – Radna Zofia Białoń

25 października 15 radnych 15 obecnych
28 listopada 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Tomasz Nycz

21 grudnia 15 radnych 15 obecnych
POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY
łącznie odbyło się 54 posiedzeń Komisji Rady Gminy
Komisja Rewizyjna 13 posiedzeń
10 stycznia 4 członków 4 obecnych
13 luty 4 członków 4 obecnych
20 marca 4 członków 4 obecnych
29 marca 4 członków 4 obecnych
20 kwietnia 4 członków 4 obecnych
25 kwietnia 4 członków 4 obecnych
8 maja 4 członków 4 obecnych
17 lipca 4 członków 3 obecnych;

Nieobecny – Radny Piotr Biszkant

30 sierpnia 5 członków 5 obecnych
11 września 5 członków 4 obecnych;

Nieobecny – Radny Piotr Biszkant

27 października 5 członków 4 obecnych;

Nieobecny – Radny Mateusz Moczulski

4 grudnia 5 członków 5 obecnych
18 grudnia 5 członków 4 obecnych;

Nieobecny – Radny Piotr Biszkant

Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji
8 posiedzeń
14 marca 5 członków 4 obecnych;

Nieobecny Radny Łukasz Banaś

13 kwietnia 5 członków 3 obecnych;

Nieobecni: Radny Łukasz Banaś, Radny Mateusz Moczulski

6 czerwca 4 członków 3 obecnych;

Nieobecny Radny Mateusz Moczulski

29 czerwca 4 członków 4 obecnych
4 lipca 4 członków 4 obecnych
24 sierpnia 4 członków 4 obecnych
19 września 5 członków 5 obecnych
12 grudnia 5 członków 4 obecnych;

Nieobecny Radny Jan Nowak

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów
9 posiedzeń
5 stycznia 9 członków 7 obecnych;

Nieobecni: Radny Łukasz Banaś, Radna Józefa Waliczek

30 stycznia 9 członków 9 obecnych
27 lutego 9 członków 9 obecnych
27 marca

(wspólne z Komisją Samorządu, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska)

12 członków 11 obecnych;

Nieobecny – Radny Mariusz Wojtala

19 czerwca 8 członków 8 obecnych
3 sierpnia 8 członków 8 obecnych
11 września 8 członków 8 obecnych
26 września 8 członków 7 obecnych;

Nieobecna – Radna Zofia Białoń

23 października

(wspólne z Komisją Samorządu, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska)

11 członków 10 obecnych;

Nieobecny – Radny Mariusz Wojtala

Komisja Kultury, Sportu
i Młodzieży
2 posiedzenia
15 luty 5 członków 4 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

21 grudnia 4 członków 4 obecnych
Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 9 posiedzeń
28 luty 7 członków 7 obecnych
27 marca 12 członków 11 obecnych;

Nieobecny – Radny Mariusz Wojtala

13 czerwca 7 członków 6 obecnych;

Nieobecny – Radny Michał Przewoźnik

19 lipca 7 członków 6 obecnych;

Nieobecny – Radny Mariusz Wojtala

25 września 7 członków 5 obecnych;

Nieobecni: Radny Michał Przewoźnik i Radny Adam Wojtala

23 października 11 członków 10 obecnych;

Nieobecny – Radny Mariusz Wojtala

26 października 7 członków 6 obecnych;

Nieobecny – Radny Adam Wojtala

29 listopada 7 członków 6 obecnych;

Nieobecny – Radny Tomasz Nycz

13 grudnia 7 członków 6 obecnych;

Nieobecny – Radny Henryk Rozmus

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 7 posiedzeń
17 stycznia 6 członków 6 obecnych
9 luty 6 członków 6 obecnych
17 kwietnia 6 członków 6 obecnych
27 czerwca 6 członków 5 obecnych;

Nieobecny – Radny Jan Nowak

21 sierpnia 6 członków 6 obecnych
21 listopada 6 członków 6 obecnych
5 grudnia 6 członków 6 obecnych
Wspólne posiedzenia wszystkich komisji 6 posiedzeń
24 kwietnia 15 członków 14 obecnych; Nieobecny – Radny Łukasz Banaś
29 maja 14 członków 14 obecnych
7 lipca 14 członków 13 obecnych;

Nieobecny – Radny Tomasz Nycz

26 września 15 członków 13 obecnych;

Nieobecni: Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kempny i Radna Zofia Białoń

27 listopada 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Tomasz Nycz

21 grudnia 15 członków 15 obecnych
INWESTYCJE
Raport o stanie Gminy za 2022 rokhttps://bip.miedzna.pl/?a=14794

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu i wykonania planu finansowego za 2022 rok https://bip.miedzna.pl/?c=974

Przewodniczący
Rady Gminy Miedźna

Andrzej Kempny


 

PODSUMOWANIE 2,5 ROKU PRACY VIII KADENCJI RADY GMINY MIEDŹNA

RADNI VIII KADENCJI RADY GMINY:

 1. Andrzej Kempny – Przewodniczący Rady Gminy Miedźna
 2. Adam Wojtala – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Miedźna; Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
 3. Tomasz Nycz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Miedźna; Przewodniczący Komisji Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 4. Zofia Białoń – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 5. Mateusz Moczulski – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży od 23.02.2021 r.
 6. Andrzej Painta – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 7. Józefa Waliczek – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
 8. Łukasz Banaś -Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży do 23.02.2021 r.
 9. Piotr Biszkant
 10. Marek Gruszka
 11. Jan Nowak
 12. Michał Przewoźnik
 13. Henryk Rozmus
 14. Janusz Starzec (od 23.11.2018 r. do 22.12.2020 r.; od 22.06.2021 r. – obecnie)
 15. Mariusz Wojtala

KOMISJE RADY GMINY MIEDŹNA

Komisja Rewizyjna

 1. Zofia Białoń – Przewodnicząca Komisji
 2. Piotr Biszkant
 3. Mateusz Moczulski
 4. Andrzej Painta

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Andrzej Painta – Przewodniczący Komisji
 2. Łukasz Banaś
 3. Mateusz Moczulski

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 1. Adam Wojtala – Przewodniczący Komisji
 2. Łukasz Banaś
 3. Zofia Białoń
 4. Marek Gruszka
 5. Andrzej Kempny
 6. Tomasz Nycz
 7. Józefa Waliczek
 8. Adam Wojtala
 9. Mariusz Wojtala

Komisja Kultury, Sportu i Młodzieży

 1. Mateusz Moczulski – Przewodniczący Komisji (od 23.02.2021 r. – obecnie)
 2. Łukasz Banaś – Przewodniczący Komisji (do 23.02.2021 r.)
 3. Jan Nowak
 4. Henryk Rozmus
 5. Józefa Waliczek (do 29.10.2019 r.)
 6. Janusz Starzec (od 23.11.2018 r. do 22.12.2020 r.; od 22.06.2021 r. – obecnie)

 Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 1. Tomasz Nycz – Przewodniczący Komisji
 2. Jan Nowak
 3. Andrzej Painta
 4. Michał Przewoźnik
 5. Henryk Rozmus
 6. Adam Wojtala
 7. Mariusz Wojtala

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

 1. Józefa Waliczek – Przewodnicząca Komisji
 2. Zofia Białoń
 3. Piotr Biszkant
 4. Marek Gruszka
 5. Jan Nowak
 6. Janusz Starzec (od 23.11.2018 r. do 22.12.2020 r.; od 22.06.2021 r. – obecnie)
2018 ROK
SESJE RADY GMINY
odbyły się 3 sesje Rady Gminy; podjęto 30 uchwał
23 listopada 15 radnych 15 obecnych
29 listopada 15 radnych 15 obecnych
28 grudnia 15 radnych 15 obecnych
POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY
łącznie odbyło się 6 posiedzeń Komisji Rady Gminy
Komisja Rewizyjna brak posiedzeń
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji
1 posiedzenie
28 grudnia 3 członków 3 obecnych
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów
1 posiedzenie
18 grudnia 9 członków 9 obecnych
Komisja Kultury, Sportu
i Młodzieży
1 posiedzenie
28 grudnia 6 członków 6 obecnych
Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 1 posiedzenie
18 grudnia 7 członków 7 obecnych
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 1 posiedzenie
12 grudnia 6 członków 5 obecnych

nieobecny – Radny Piotr Biszkant

Wspólne posiedzenia wszystkich komisji 1 posiedzenie
10 grudnia 15 członków 15 obecnych
2019 ROK
SESJE RADY GMINY
odbyło się 13 sesji Rady Gminy; podjęto 101 uchwał
15 stycznia 15 radnych 15 obecnych
12 lutego 15 radnych 15 obecnych
26 marca 15 radnych 15 obecnych
23 kwietnia 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny Radny Mariusz Wojtala

28 maja

UCHWAŁA NR VIII/66/2019 RADY GMINY MIEDŹNA Z DNIA 28 MAJA 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna wotum zaufania (podjęta jednogłośnie)

UCHWAŁA NR VIII/68/2019 RADY GMINY MIEDŹNA Z DNIA 28 MAJA 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna absolutorium za 2018 rok

(podjęta jednogłośnie)

15 radnych 15 obecnych
25 czerwca 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Marek Gruszka

 

11 lipca 15 radnych 12 obecnych;

Nieobecni – Przewodniczący Rady Andrzej Kempny, Radny Piotr Biszkant, Radny Mateusz Moczulski

13 sierpnia 15 radnych 15 obecnych
25 września 15 radnych 12 obecnych;

Nieobecni – Radny Tomasz Nycz, Radny Henryk Rozmus, Radny Mariusz Wojtala

14 października 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Mateusz Moczulski

29 października 15 radnych 15 obecnych
26 listopada 15 radnych 15 obecnych
30 grudnia 15 radnych 15 obecnych
POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY
łącznie odbyło się 59 posiedzeń Komisji Rady Gminy
Komisja Rewizyjna 16 posiedzeń
2 stycznia 4 członków 4 obecnych
24 stycznia 4 członków 4 obecnych
1 lutego 4 członków 4 obecnych
14 marca 4 członków 4 obecnych
2 kwietnia
(wspólne z Komisją Oświaty
i Spraw Społecznych)
4 członków 4 obecnych
12 kwietnia 4 członków 4 obecnych
23 kwietnia
(wspólne z Komisją Oświaty
i Spraw Społecznych)
4 członków 4 obecnych
6 maja 4 członków 4 obecnych
22 maja

(wspólne z Komisją Oświaty
i Spraw Społecznych)

4 członków 4 obecnych
4 czerwca 4 członków 4 obecnych
18 czerwca 4 członków 4 obecnych
2 lipca 4 członków 3 obecnych;

Nieobecny – Radny Mateusz Moczulski

16 września 4 członków 4 obecnych
17 października 4 członków 3 obecnych;

Nieobecny – Radny Andrzej Painta

5 listopada 4 członków 4 obecnych
19 grudnia 4 członków 4 obecnych
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji
5 posiedzeń
25 stycznia 3 członków 3 obecnych
16 kwietnia 3 członków 3 obecnych
6 maja 3 członków 3 obecnych
10 lipca 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny – Radny Mateusz Moczulski

1 sierpnia 3 członków 3 obecnych
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów
9 posiedzeń
21 stycznia 9 członków 9 obecnych
23 kwietnia 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny – Radny Mariusz Wojtala

23 maja 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny – Radny Mariusz Wojtala

25 czerwca 9 członków 7 obecnych;

Nieobecni: Radny Marek Gruszka, Radny Łukasz Banaś

13 sierpnia 9 członków 9 obecnych
14 października 9 członków 9 obecnych
28 października 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny – Radny Mariusz Wojtala

25 listopada 9 członków 9 obecnych
30 grudnia 9 członków 9 obecnych
Komisja Kultury, Sportu
i Młodzieży
6 posiedzeń
15 stycznia 6 członków 6 obecnych
20 lutego 6 członków 6 obecnych
23 maja 6 członków 6 obecnych
19 lipca 6 członków 5 obecnych;

Nieobecny – Radny Janusz Starzec

29 lipca 6 członków 6 obecnych
13 listopada 5 członków

(UCHWAŁA NR XIV/110/2019 RADY GMINY MIEDŹNA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży)

5 obecnych
Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 6 posiedzeń
8 lutego 7 członków 6 obecnych;

Nieobecny Radny Mariusz Wojtala

11 kwietnia 7 członków 5 obecnych;

Nieobecni – Radny Adam Wojtala, Radny Henryk Rozmus

24 czerwca 7 członków 7 obecnych
4 lipca 7 członków 6 obecnych;

Nieobecny Radny Mariusz Wojtala

11 września 7 członków 7 obecnych
23 października 7 członków 6 obecnych;

Nieobecny Radny Michał Przewoźnik

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 13 posiedzeń
16 stycznia 6 członków 6 obecnych
7 lutego 6 członków 6 członków
27 lutego 6 członków 5 członków;

Nieobecny Radny Marek Gruszka

2 kwietnia

(wspólne z Komisją Rewizyjną)

6 członków 6 członków
23 kwietnia

(wspólne z Komisją Rewizyjną)

6 członków 6 członków
22 maja

(wspólne z Komisją Rewizyjną)

6 członków 6 członków
4 czerwca 6 członków 6 członków
12 czerwca 6 członków 6 członków
12 sierpnia 6 członków 6 członków
1 października 6 członków 6 członków
22 października 6 członków 6 członków
19 listopada 6 członków 6 członków
16 grudnia 6 członków 6 członków
Wspólne posiedzenia wszystkich komisji 7 posiedzeń
1 lutego 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Radny Marek Gruszka

18 marca 15 członków 15 obecnych
6 maja 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Radny Henryk Rozmus

19 września 15 członków 15 obecnych
25 września 15 członków 12 obecnych;

Nieobecni – Radny Tomasz Nycz, Radny Henryk Rozmus, Radny Mariusz Wojtala

5 listopada 15 członków 13 obecnych;

Nieobecny – Radny Marek Gruszka, Radny Michał Przewoźnik

9 grudnia 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Radny Mateusz Moczulski

INWESTYCJE
Raport o stanie Gminy za 2018 rokhttp://bip.miedzna.pl/?a=10357
Sprawozdanie z wykonania budżetu i wykonania planu finansowego za 2018 rok http://bip.miedzna.pl/?a=10261

 

2020 ROK
SESJE RADY GMINY
odbyło się 12 sesji zwyczajnych, 1 uroczysta; podjęto 91 uchwał
24 stycznia 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecni – Radny Łukasz Banaś, Radny Michał Przewoźnik

25 lutego 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Michał Przewoźnik

9 marca 15 radnych 15 obecnych
31 marca 15 radnych 12 obecnych;

Nieobecni – Radny Piotr Biszkant, Radny Henryk Rozmus, Radny Mariusz Wojtala

26 maja

UCHWAŁA NR XXI/164/2020 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

(podjęta 10 głosami „za”, 1 „przeciw” – Łukasz Banaś, 3 „wstrzymujące się” – Michał Przewoźnik, Janusz Starzec, Mariusz Wojtala)

 

UCHWAŁA NR XXI/166/2020 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna absolutorium za 2019 rok

(podjęta 13 głosami „za”, 1 głos „wstrzymujący się” – Łukasz Banaś)

15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Henryk Rozmus

23 czerwca 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Mateusz Moczulski

 

21 lipca 15 radnych 13 obecnych;

Nieobecni – Radny Marek Gruszka, Radny Michał Przewoźnik

10 września

UCHWAŁA NR XXIV/189/2020 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 10 września 2020 r. w sprawie nadania tytułu „HONOROWY OBYWATEL GMINY MIEDŹNA”

15 radnych 13 obecnych;

Nieobecni – Radny Tomasz Nycz, Radna Józefa Waliczek

29 września

Miedźniańskie Ule

Honorowy Obywatel Gminy Miedźna

15 radnych 15 obecnych
27 października 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

24 listopada 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Przewodniczący Rady Andrzej Kempny

10 grudnia 15 radnych 13 obecnych;

Nieobecny – Radny Tomasz Nycz,

Radny Henryk Rozmus

22 grudnia

UCHWAŁA NR XXIX/222/2020 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (Radnego Janusza Starca)

15 radnych 15 obecnych
POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY
łącznie odbyło się 46 posiedzeń Komisji Rady Gminy
Komisja Rewizyjna 9 posiedzeń
26 lutego 4 członków 4 obecnych
5 marca 4 członków 4 obecnych
6 maja 4 członków 4 obecnych
13 lipca 4 członków 4 obecnych
28 sierpnia 4 członków 4 obecnych
22 września 4 członków 3 obecnych;

Nieobecny – Piotr Biszkant

12 października 4 członków 4 obecnych
10 grudnia 4 członków 4 obecnych
18 grudnia 4 członków 4 obecnych
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji
5 posiedzeń
14 stycznia 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny Radny Łukasz Banaś

17 lutego 3 członków 3 obecnych
3 marca 3 członków 3 obecnych
29 grudnia 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów
8 posiedzeń
20 stycznia 9 członków 6 obecnych;

Nieobecni: Radna Zofia Białoń, Radny Łukasz Banaś, Radny Mariusz Wojtala

24 lutego 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

11 maja 9 członków 9 obecnych
22 czerwca 9 członków 7 obecnych;

Nieobecni: Radny Łukasz Banaś

26 października
(wspólne z Komisją Samorządu, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska)
9 członków 9 obecnych
23 listopada 9 członków 9 obecnych
10 grudnia 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny – Radny Tomasz Nycz

21 grudnia 9 członków 9 obecnych
Komisja Kultury, Sportu
i Młodzieży
5 posiedzeń
17 stycznia 5 członków 6 obecnych
8 czerwca 5 członków 6 obecnych
26 czerwca 5 członków 5 obecnych;

Nieobecny Jan Nowak

21 września 5 członków 5 obecnych;

Nieobecny Henryk Rozmus

10 grudnia 5 członków 3 obecnych;

Nieobecni: Radny Jan Nowak, Radny Henryk Rozmus

Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 7 posiedzeń
14 stycznia 7 członków 7 obecnych
3 marca 7 członków 7 obecnych
14 maja 7 członków 7 obecnych
29 lipca 7 członków 6 obecnych;

Nieobecny Radny Mariusz Wojtala

1 października 7 członków 7 obecnych
26 października

(wspólne z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów)

7 członków 7 obecnych

 

17 grudnia 7 członków 7 obecnych
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 6 posiedzeń
24 stycznia 6 członków 5 obecnych;

Nieobecny Radny Marek Gruszka

17 lutego 6 członków 6 członków
28 maja 6 członków 6 członków

 

31 sierpnia 6 członków 6 członków
19 listopada 6 członków 6 członków
16 grudnia 6 członków 6 członków
Wspólne posiedzenia wszystkich komisji 7 posiedzeń
11 lutego 15 członków 15 obecnych
24 lutego 15 członków 13 obecnych;

Nieobecni: Radny Łukasz Banaś, Radny Michał Przewoźnik

18 maja 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Radny Mateusz Moczulski

20 lipca 15 członków 15 obecnych
31 sierpnia 15 członków  15 obecnych
28 września 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Przewodniczący Rady Andrzej Kempny

30 listopada 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Radny Piotr Biszkant

INWESTYCJE
Raport o stanie Gminy za 2019 rokhttp://bip.miedzna.pl/?a=11593
Sprawozdanie z wykonania budżetu i wykonania planu finansowego za 2019 rok http://bip.miedzna.pl/?a=11424

 

2021 ROK (1 stycznia – 31 maja)
SESJE RADY GMINY
odbyło się 5 sesji zwyczajnych; podjęto 43 uchwały
19 stycznia 14 radnych 14 obecnych

 

23 lutego 14 radnych 12 obecnych;

Nieobecni: Radny Piotr Biszkant, Radny Marek Gruszka

30 marca 14 radnych 14 obecnych
27 kwietnia 14 radnych 14 obecnych
25 maja

UCHWAŁA NR XXXIV/258/2021 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna wotum zaufania

(podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”)

UCHWAŁA NR XXXIV/260/2021 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna absolutorium za 2020 rok

(podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”)

14 radnych 14 obecnych
POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY
łącznie odbyło się 20 posiedzeń Komisji Rady Gminy
Komisja Rewizyjna 3 posiedzenia
9 marca 4 członków 4 obecnych
26 kwietnia 4 członków 4 obecnych
5 maja 4 członków 4 obecnych
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji
3 posiedzenia
2 marca 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

23 marca 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

11 maja 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów
4 posiedzenia
19 stycznia 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny Radny Andrzej Painta

16 lutego 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny Radny Łukasz Banaś

23 lutego 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny Radny Marek Gruszka

26 kwietnia 9 członków 9 obecnych
Komisja Kultury, Sportu
i Młodzieży
1 posiedzenie
8 kwietnia 4 członków 4 obecnych
Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3 posiedzenia
16 lutego 7 członków 7 obecnych
26 kwietnia 7 członków 7 obecnych
20 maja 7 członków 7 obecnych
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 3 posiedzenia
19 stycznia 5 członków 5 obecnych
23 lutego 5 członków 3 obecnych;

Nieobecni: Radny Piotr Biszkant, Radny Marek Gruszka

30 marca 5 członków  5 obecnych

 

Wspólne posiedzenia wszystkich komisji 2 posiedzenia

 

 

29 marca 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Radny Łukasz Banaś

 

24 maja 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Radny Łukasz Banaś

INWESTYCJE
Raport o stanie Gminy za 2020 rokhttp://bip.miedzna.pl/?a=12714
Sprawozdanie z wykonania budżetu i wykonania planu finansowego za 2020 rok http://bip.miedzna.pl/?a=12590

Przewodniczący
Rady Gminy Miedźna

-/Andrzej Kempny/-

Dokument w pliku pdf: PODSUMOWANIE 2,5-ROKU VIII KADENCJI RADY GMINY MIEDŹNA