Sołectwa w gminie

frydek

Frydek

Położenie geograficzne

Frydek leży w północno-wschodniej części gminy Miedźna. Na północ od niej rozciąga się las wolski, za którym jest Międzyrzecze, należące do gminy Bojszowy. Tereny przylegające do wsi od południa i zachodu należą do Miedźnej. Wschodnim sąsiadem jest sołectwo Gilowice.

Rys historyczny

Przeglądając „Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce” stwierdzamy, że Frydek jest jedyną w kraju miejscowością o tej nazwie. Utworzono ją od niemieckiego imienia Siegfried. Do roku 1922 oraz w okresie okupacji hitlerowskiej miejscowość nosiła nazwę Siegfriedsorf / Wioska Zygfryda/ W niektórych XVIII wiecznych dokumentach dostrzegamy również uproszczoną formę tej nazwy. I tak na przykład w 1741 roku pojawia się Friedeck, z kolei w 1830r. Fridek.

/opracowanie: Z.Orlik/

Sołectwo w liczbach

Stan ludności sołectwa Frydek na dzień 31.12.2022 wynosi 1 426 mieszkańców.

Edukacja

W sołectwie Frydek znajduje się:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka „we Frydku

Kultura i sport

Frydek jest miejscowością nieustannie rozwijającą się. Z biegiem czasu wzrasta ilość społeczeństwa, którzy wybrali okolice frydeckie na miejsce zamieszkania ze względu na rozległe, bardzo atrakcyjne przyrodniczo tereny. Okoliczne lasy są doskonałym miejscem wypoczynku, dlatego też w każdy weekend można spotkać tam wielu rowerzystów i spacerowiczów. Ponadto przez Frydek przebiega Międzynarodowa Trasa Rowerowa GREENWAYS jak również Wiślana Trasa Rowerowa.

Sołtys

Sołtysem sołectwa jest Janusz Pławecki,  kontakt telefoniczny: 519 347 293

Skład Rady Sołeckiej: http://bip.miedzna.pl/?a=210

 


 

gilowiceGilowice

Położenie geograficzne

Pod względem powierzchni Gilowice są najmniejszym sołectwem gminy Miedźna, zajmując powierzchnię 220 ha. Od południa Gilowice graniczą z sołectwem Góra, północno-zachodnim sąsiadem jest sołectwo Frydek, z kolei północno-wschodnim sołectwo Wola. Od północnej strony do Gilowic przylegają lasy państwowe, za którymi znajduje się miejscowość Międzyrzecze /należące do gminy Bojszowy/.

Rys historyczny

Przeglądając „Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce” stwierdzamy, że poza pszczyńskimi Gilowicami istnieje jeszcze druga miejscowość o takiej samej nazwie. Znajduje się w gminie Ślemień.

Etymologia ludowa utrzymuje, że nazwa miejscowości pochodzi od nazwy ptaka – gila. Zwolennikiem i popularyzatorem takiej etymologii był Erwin Haffmann, przedwojenny kierownik szkoły w sąsiedniej Górze. Henryk Borek, naukowiec zajmujący się toponomastyką Śląska, sugeruje,  że nazwa Gilowice – wzięła się od niejakiego Gila, którego istnienie odnotowano rzekomo pod rokiem 1567. Jest to stwierdzenie podwójnie nieprecyzyjne. We wskazanym przez Henryka Borka czasie Gilowice były pustkowiem, terenem niezamieszkałym.

/opracowanie: Z.Orlik/

Sołectwo w liczbach

Stan ludności sołectwa Gilowice na dzień 31.12.2022r. wynosi 1651 mieszkańców.

Edukacja

Ze względu na małą liczbę dzieci w wieku szkolnym gilowickie dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej we Frydku. Od września 1994 roku w Gilowicach istnieje Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. Religi, które jest jedną z 3 szkół średnich w Polsce położonych na wsi. O liceum w Gilowicach mówi się, że dla uczniów w tej szkole matura jest jak sprawdzian, tyle że łatwiejszy niż zwykle. Mimo, że to liceum, jako jedno z nielicznych, przyjmuje wszystkich chętnych uczniów, niezależnie od wyniku testów gimnazjalnych, daje gwarancję zdanej matury. I tak też było 2014 roku. Maturę pisemną ze wszystkich przedmiotów zdało aż 100% uczniów! Przy liceum działa nowoczesna hala sportowa o wymiarach olimpijskich, która jest miejscem wielu znakomitych imprez sportowych.

4 lutego 2013r. uruchomiona została nowa Filia Gminnego Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku. Oddział zamiejscowy przedszkola mieści się w Domu Socjalnym w Gilowicach przy ul. Korfantego 70.

Kultura i sport

Przy Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Z. Religi w Gilowicach działa Hala w Gilowicach, która została oddana do użytku w lutym 2002r. Jest bardzo nowoczesnym obiektem sportowym, przystosowanym również dla osób niepełnosprawnych (są podjazdy). Duża sala gimnastyczna ma wymiary 18x36m i wysokość 7m. Posiada trybunę dla widowni, stanowisko dla komentatora, cyfrową tablicę służącą do wyświetlania wyników i bogate zaplecze. Hala sportowa jest miejscem wielu znakomitych imprez sportowych.

Sołtys

Sołtysem sołectwa jest Jan Nowak,  kontakt telefoniczny: 519 347 294

Skład Rady Sołeckiej: http://bip.miedzna.pl/?a=211

 


 

goraGóra

Położenie geograficzne

Góra zajmuje 968 ha powierzchni i jest zaraz po miejscowości Wola – najludniejszą miejscowością w gminie Miedźna. Od północy Góra sąsiaduje z Gilowicami i Frydkiem. Południową i wschodnią granicę wsi wytycza rzeka Wisła, która na tym odcinku mocno meandruje. Na jej prawym brzegu rozciąga się teren ziemi oświęcimskiej.

 

Rys historyczny

Analizując wykaz miejscowości w Polsce, natrafimy kilkadziesiąt razy na nazwę Góra, czasami w zestawieniu w przymiotnikowymi określeniami, np. Zielona Góra, Jelenia Góra, Sucha Góra. Są to nazwy rodzaju topograficznego, czyli takie, które utworzono od właściwości terenu. Kto jednak znajdzie się w pszczyńskiej Górze, na próżno będzie się rozglądać za górą, która usprawiedliwiłaby nazwę tutejszej miejscowości. Skąd więc ta nazwa? Otóż toponomastyka wyjaśnia nam, że na równinnych obszarach jakiekolwiek wyróżniające się w okolicy wzniesienie chętnie nazywano mianem góry, górki czy kępy. Tę ostatnią nazwę od stuleci utrzymuje na przykład jeden z zakątków Pszczyny. Niektórzy mieszkańcy Góry twierdzą, że nazwa ich wsi wzięła się od niepozornego wzniesienia, na którym stoi ich parafialny kościółek. Toponomastycy nie odrzucają takiej sugestii.

Sołectwo w liczbach

Stan ludności sołectwa Góra na dzień 31.12.2022r.  wynosi 3111 mieszkańców.

Edukacja

W sołectwie Góra znajduje się:

Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy

Kultura i sport

Zwolennicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z kompleksu rekreacyjno-sportowego: boiska sportowego z trybunami oraz placu zabaw dla dzieci. W tym miejscu swój koniec ma Lokalna Trasa Rowerowa, która biegnie do tego miejsca od Woli. W Górze prężnie działa Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślan Góra”, który odnosi spore sukcesy. W sezonie piłkarskim 2009/2010 drużyna, pod wodzą trenera Bartłomieja Bobli, wywalczyła awans do IV Ligi Śląskiej (II grupy). Mistrzowską drużynę stanowili: Szymon Kwiatkowski, Rafał Korzec, Damian Kajor, Adam Mateja, Adam Słomka, Grzegorz Ulczak, Krystian Limańczyk, Rafał Janusik, Wojciech Morkisz, Bartłomiej Bobla, Jacek Kańtor, Jerzy Dadok, Jakub Rewaj, Sławomir Maławy, Szymon Dybeł, Paweł Stalmach, Paweł Firganek, Tomasz Pałka, Dawid Frąckowiak.

W historię wsi Góra od wielu lat wpisane jest Torfowisko Zapadź wraz z przyległymi stawami. Jest to unikatowy – na skalę regionu – obszar wodno-mokradłowy, który ze względu na swoje wyjątkowe cechy daje podstawy egzystencji  takim formom życia, jakich niewiele zachowało się w śląskim krajobrazie. Na terenie torfowiska znajdują się również cenne złoża borowin o potencjalnych możliwościach leczniczego wykorzystania. Jest to równocześnie obszar będący siedliskiem bardzo rzadkich, chronionych okazów roślin i zwierząt.

Sołtys

Sołtysem sołectwa jest Marian Libera,  kontakt telefoniczny: 519 347 299

Skład Rady Sołeckiej: http://bip.miedzna.pl/?a=209

 


 

grzawaGrzawa

Położenie geograficzne

Grzawa leży w Kotlinie Raciborsko-Oświęcimskiej, w dolinie Wisły. Jest to najmniejsze sołectwo w gminie Miedźna. Od strony północnej Grzawa graniczy z Miedźną. Wschodnim sąsiadem Grzawy jest Góra, zachodnim Rudawki, będące przysiółkiem Rudołtowic. Południową granicę wsi wyznacza rzeka Wisła, za którą leży Kaniów, sołectwo gminy Bestwina.

 

Rys historyczny

Grzawa jest jedyną w Polsce miejscowością o takiej nazwie. Gdyby w przyszłości jej pisownia nie przechodziła różnych przeinaczeń, dziś sołectwo zwałoby się zapewne Rdzawą.

Oto kilka przykładów, jak w dawnych czasach pisano nazwę sołectwa Grzawa:

– Rdzawa – rok 1563

– Grdzawa – rok 1444

– Rzawa – rok 1517

– Gzawa – rok 1536

– Grdziawa – rok 1636

Obecna pisownia nazwy tutejszej wsi utrwaliła się w XIX w. Obowiązywała również w okresie okupacji hitlerowskiej. Nie oznacza to jednak, że urzędy niemieckie nie próbowały jej zmienić. Dostrzec to można było chociażby w 1874r., w czasach Kulturkampfu. Ówczesny nadradca rejencji opolskiej proponował przemianować Grzawę na Grawę. Pomysłu tego nie zaakceptował starosta pszczyński von Winterfeld i dzięki temu Grzawa pozostała Grzawą.

/opracowanie: Z.Orlik/

Sołectwo w liczbach

Stan ludności sołectwa Grzawa na dzień 31.12.2022r. wynosi 464 mieszkańców.

Edukacja

Grzawa nie posiada na swoim terenie szkół ani przedszkola. Dzieci uczęszczają do szkół mieszczących się w pobliskim sołectwie Miedźna.

Inne

W Grzawie mieści się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”Silesia-Med”S.A.-  Specjalistyczny Szpital, który od 1994r. oferuje szpitalne i ambulatoryjne świadczenia medyczne w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę lekarsko-pielęgniarską oraz o najnowsze techniki leczenia. Dysponuje również najnowocześniejszym, certyfikowanym sprzętem medycznym.

Sołtys

Sołtysem sołectwa jest Barbara Maroszek, kontakt telefoniczny: 697 447 603

Skład Rady Sołeckiej: http://bip.miedzna.pl/?a=208

 


 

miedznaMiedźna

Położenie geograficzne

Miedźna leży na równinnym terenie Kotliny Oświęcimskiej. Od północy wieś sąsiaduje z sołectwem Frydek, wschodnim sąsiadem jest Góra, z kolei zachodnim Ćwiklice, które należą do miasta Pszczyna. Od południowej strony do Miedźnej bezpośrednio przylega sołectwo Grzawa. Miedźna oraz Grzawa sprawiają wrażenie jednej całości. Istnieje jednak między nimi historyczna granica, którą wytycza szosa Pszczyna-Brzeszcze.

Rys historyczny

Miedźna jest jedyną w Polsce wsią o tej nazwie. Oprócz niej istnieją jeszcze cztery miejscowości piszące się Miedźno.

Kilka przykładów, jak w dawnych czasach pisano nazwę sołectwa Miedźna:

– Miedzwna – w łacińskim tekście z 1326 roku

– Myedzwna – w polskim tekście z 1480 roku

-wes Medna – w dokumencie sprzedaży księstwa pszczyńskiego sporządzonym po czesku w 1517 roku

– Miedna – zapis niem. Kancelisty w pierwszym urbarzu z roku 1536

– Miedzna – w księdze immatrykulacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w której w roku 1585 zapisano studenta z Miedźnej oraz w dokumencie z 1568 roku

Obecnie stosowana nazwa Miedźna ustalono została w XVIII stuleciu. Urzędu pruskie stosowały ją do roku 1922, a więc do czasu przejęcia tutejszego terenu przez II Rzeczpospolitą. Polska nazwa posiadała i posiada zmiękczone „ź”.

/opracowanie: Z.Orlik/

Sołectwo w liczbach

Stan ludności sołectwa Miedźna na dzień 31.12.2022r. wynosi 1 728 mieszkańców.

Edukacja

W sołectwie Miedźna znajduje się:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Miedźnej,

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Kultura i sport

W grudniu 2012r. w Miedźnej odbyła się uroczystość otwarcia Kompleksu Boisk Sportowych Orlik. Ponadto w grudniu 2013r. przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich powstał plac zabaw współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Dzięki placowi zabaw najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogą skorzystać z wielu nowoczesnych urządzeń, służących do ćwiczenia równowagi i poprawy ogólnej sprawności.

Przez północne tereny Miedźnej przebiega Międzynarodowa Trasa Rowerowa GREENWAYS oraz Wiślana Trasa Rowerowa.

Inne

Miedźna jest siedzibą gminy Miedźna i tutaj znajduje się Urząd Gminy Miedźna.

Sołtys

Sołtysem sołectwa jest Bronisław Śmieja, kontakt telefoniczny: 697 691 176

Skład Rady Sołeckiej: http://bip.miedzna.pl/?a=207

 


 

wolaWola

Położenie geograficzne

Wola jest największym sołectwem w gminie Miedźna – zajmuje ponad 16 km2 powierzchni. Leży w Kotlinie Raciborsko-Oświęcimskiej, w dolinie Wisły. Wschodnią granicę Woli wytycza rzeka Wisła, która od średniowiecza rozgranicza w tym miejscu Śląsk z ziemią krakowską. Za rzeką znajduje się miejscowość Harmęże, nieco dalej w kierunku północno-wschodnim, niespełna 5 km w linii prostej, rozciąga się Brzezinka. W czasie okupacji hitlerowskiej w kwietniu 1941 roku w Brzezince wybudowano obóz koncentracyjny „Auschwitz II – Birkenau”. Północnym sąsiadem, jest sołectwo Jedlina, należące do gminy Bojszowy. Od zachodu, za kompleksem lasów wolskich, rozciąga się wieś Międzyrzecze, należąca również do gminy Bojszowy. Południowym sąsiadem Woli jest sołectwo Gilowice.

Rys historyczny

Wola jest jedyną o tej nazwie wioską górnośląską. W całym kraju jest ich 8, ponadto kilkadziesiąt Wólek. Istnieje także wiele miejscowości o nazwie złożonej, w której „Wola” stanowi bazę, np. Zduńska Wola, itp. Wolami zwano w średniowieczu te nowo założone wioski, które na lat kilka lub kilkanaście zwolnione były od świadczeń feudalnych. Z podobnego dobrodziejstwa korzystały również różne osady o nazwie Lgota, później zwane Ligotami. W przeszłości nazwę tutejszej wsi pisano bardzo różnie. Zależało to od narodowości piszącego lub też użytego w danym dokumencie języka. Bywało, że kancelista, najczęściej niemiecki, wprowadzał pisownię tej nazwy według własnego uznania. W ten sposób powstawały tzw. nazwy kancelaryjne.

Oto kilka przykładów pisowni nazwy wsi w różnych dokumentach oraz opracowaniach kartograficznych:

-wes Wole (w sporządzonym po czesku dokumencie sprzedaży księstwa pszczyńskiego z 1517 r.)

-Wolia (w „Ducatus Oswieczimen et Zatoriensis Discriptio”, czyli na mapie księstwa oświęcimskiego i zatorskiego sporządzonej przez Stanisława Porębskiego, wydanej w oficynie św. Marka w Wenecji w 1563 r.)

-Wolia (mapa G. Mercatora „Polonia et Silesia” wydanej w 1585 r. w Duisburgu)

-Wola (mapa „Carte de la Pologne divisee per provinces et palatinats” wydana w 1772r. w Londynie)

-Wola („Galiciae et Lodomeriae regna”, mapa austriacka Józefa Liesganiga, Wiedeń 1790r.)

-Wolla (Zapis w pierwszym pszczyńskim urbarzu z 1536 r. Pisarz był Niemcem i stąd owo podwójne „l”)

-die Wohle (nazwa z żeńskimrodzajnikiem „die” użyta w 1628 r.)

-Wohlaw (nazwa kancelaryjna użyta w 1629 r.)

– Wolaw (uproszczone niemieckie Wohlaw, 1536r., 1722r.)

/opracowanie: Z.Orlik/

Sołectwa w liczbach

Stan ludności sołectwa Wola oraz sołectwa Wola I, Wola II na dzień 31.12.2022r. wynosi 7 095 mieszkańców.

Edukacja

W Woli znajduje się:

Kultura i sport

Po niespełna dwudziestu miesiącach budowy, 15 maja w 2004r., została oddana do użytkowania wybudowana przez gminę Miedźna – Kryta Pływalnia w Woli. Realizacja tego typu nowoczesnej inwestycji w tak krótkim czasie, to duży wysiłek finansowy gminnego budżetu. Zarówno zakres budowy, jak i tempo jej realizacji, nie byłyby możliwe, gdyby nie znaczące wsparcie finansowe ze strony ówczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Śląskiego. Zarządzanie obiektem powierzono Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli.

Już po kilku miesiącach od rozpoczęcia użytkowania basenu, ruszyły prace nad budową dodatkowej atrakcji, tj. 75–metrowej zjeżdżalni. 23 października 2004r. jej oficjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy Miedźna, zjeżdżając w garniturze do wody!

Od początku istnienia Kryta Pływalnia w Woli znakomicie spełnia swoją rolę upowszechniania sportu i rekreacji na terenie gminy Miedźna. Kilka razy do roku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli jest organizatorem zawodów w pływaniu. Pierwsze zawody odbyły się 18 grudnia 2004r. z okazji „Mikołajek”. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, czepki  i okulary do pływania. Ośrodek ciągle się rozwija, dokonywane są nowe inwestycje oraz udoskonalenia. Między innymi nastąpiła rozbudowa saun, otwarto dodatkowo siłownię cardio i vacu fit,  doposażono o nowy sprzęt sportowy siłownię. Wszystko po to, aby zaspokajać potrzeby sportowo – rekreacyjne oraz zdrowotne mieszkańców gminy Miedźna, a także pomimo upływu lat być ciągle atrakcyjnym ośrodkiem dla każdego.

W Woli znajduje się także kompleks sportowo-rekreacyjny. W skład tegoż kompleksu wchodzi „Moje Boisko – Orlik 2012”, boisko sportowe z nawierzchnią trawiastą wraz z zapleczem technicznym i trybunami oraz kryta pływalnia.

Przez Wolę przebiegają trzy trasy rowerowe: Międzynarodowa Trasa  Rowerowa GREENWAYS, Wiślana Trasa Rowerowa i Lokalna Trasa Rowerowa. Ponadto w Woli znajdują się dwa piłkarskie kluby sportowe: LKS Sokół Wola, LKS Ogień Wola oraz klub zapaśniczy GKS Piast Wola.

Inne

Niegdyś największym ośrodkiem przemysłowym na terenie Woli była Kopalnia Węgla Kamiennego „Czeczott”, od 1 lipca 2000 roku w związku z restrukturyzacją został przyłączona do Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” i funkcjonuje jako Ruch II. Kopalnia nie wydobywa już węgla, jest w stanie likwidacji organizacyjnej i technicznej. 23 lipca 2014r. Zarząd Kompanii Węglowej podpisał z japońskim koncernem Mitsui umowę „O wspólnym rozwoju projektu budowy elektrowni Czeczott w miejscowości Wola”. Wartość inwestycji to ok. 6 mld zł. W fazie pierwszej, do końca I kwartału przyszłego roku strony powinny wynegocjować: warunki długoterminowej umowy na dostawy przez Kompanię Węglową węgla do planowanej elektrowni w ilości ok. 3 mln ton rocznie, warunki umowy na zakup przez Kompanię Węglową energii elektrycznej z mocy wytwórczych elektrowni Czeczott, warunki umowy na wykonawstwo pod klucz planowanej inwestycji z koncernem Mitsubishi Hitachi Systems Ltd., warunki pozyskania finansowania inwestycji na zasadach „Project finance” tzn. poprzez spółkę celową, która będzie zarządzała inwestycją. W drugiej fazie planowane jest podpisanie wynegocjowanych umów i porozumień oraz powołanie spółki celowej. Trzecią fazą realizacji podpisanej umowy będzie zamknięcie etapu przygotowawczego projektu i podjęcie decyzji o rozpoczęciu inwestycji.

Sołectwo Wola

Sołtysem sołectwa Wola jest p.  Antoni Niesyto, kontakt telefoniczny 519 347 292

Skład Rady Sołeckiej Wola – http://bip.miedzna.pl/?a=212

Sołectwo Wola I

Sołtysem sołectwa Wola I jest p. Andrzej Nelec, kontakt telefoniczny 519 347 296

Skład Rady Sołeckiej Wola I – http://bip.miedzna.pl/?a=213

Sołectwo Wola II

Sołtysem sołectwa Wola II jest p. Tomasz Ladrowski, kontakt telefoniczny 519 347 295

Skład Rady Sołeckiej Wola II: http://bip.miedzna.pl/?a=214