Ścieżki rowerowe

Lokalna Trasa Rowerowa: Osiedle Wola I – Góra Staw Parkowy

Lokalna trasa rowerowa: Osiedle Wola I – Góra Staw Parkowy to szlak biegnący wśród pól i łąk doliną Wisły do Torfowiska „Zapadź” a dalej nad Staw Parkowy i zespół rekreacyjno-sportowy w Górze. Łączna długość trasy to około 8,5 km.

Swój początek bierze ona na moście drogowym nad rzeką Wisłą łączącym Wolę i Harmęże. Zjeżdżając z mostu w kierunku Woli od razu kierujemy się w lewo i wjeżdżamy na koronę wału przeciwpowodziowego biegnącego wzdłuż Wisły. Przed nami wał przecina wyższy nasyp bocznicy kolejowej biegnący od kopalni „Piast II”. Nad Wisłą przerzucony jest długi most zbudowany ze stalowej kratownicy po której biegną tory. Przed nasypem kolejowym należy zjechać po skosie w lewo nad brzeg Wisły, następnie przejechać pod mostem kolejowym i od razu skręcić w prawo by ponownie wyjechać na wał. Teraz przed rowerzystą przyjemna przejażdżka przez 2,5km po dobrze utwardzonej szutrowej nawierzchni nasypu wału. Wał ma krętą linię, co kilkaset metrów przecinają go drogi i dróżki nie utrudniające przejazdu. Wzdłuż prawej strony wału rozciągają się zwarte zabudowania w Woli. Ciekawie prezentuje się lewa strona szlaku. Jadąc możemy podziwiać nadbrzeżny krajobraz Wisły, która niezwykle malowniczo meandruje między otaczającymi ją wałami przeciwpowodziowymi. Hałaśliwe rybitwy szukające żeru nad polami i rzeką oraz kołujące drapieżniki wypatrujące gryzoni, to nieodłączny element tego krajobrazu. Korzystając z tego, że nasyp pozbawiony jest drzew po lewej stronie można oglądać szerokie panoramy na stawy hodowlane w Brzeszczach. Jednak bardziej zajmujące są widoki na Beskid Mały i Śląski w rejonie Bramy Wilkowickiej. Nad zabudowaniami Woli wznosi się krzyż z wieży kościelnej zabytkowego kościółka pw. Św. Urbana. Kościół pochodzi z przełomu XIX i XX wieku, jest murowany z elementami późnobarokowymi.

Po ok. 2km trasę przecina droga asfaltowa (ul. Graniczna), która w lewo prowadzi na most nad Wisłą a dalej do Brzeszcz, a na prawo do budynków gospodarczych a dalej na osiedle Wola I.

Szlak biegnie dalej wałem jeszcze przez 250m. Dojeżdżamy do kolejnej asfaltowej drogi przecinającej koronę wału przy jednym z przepustów, jest to ul. Starorzeczna tzw. Żabówka. Z przodu widoczne są bloki osiedla Wola I i szeregi garaży. Do tego miejsca nasza Lokalna Trasa Rowerowa pokrywa się z międzynarodową trasą Greenways, która biegnie dalej na wprost koroną wału. My zjeżdżamy z wału na lewo.

Przed nami 2,2 km niemal idealnie prostego ale dość wąskiego odcinka asfaltowej i niezbyt ruchliwej drogi. Po 200m przejeżdżamy niewielki mostek i wycieczkę kontynuujemy po terenie zalewowym rzeki Wisły. Z tyłu zostawiamy Wolę i w otoczeniu podmokłych łąk i pół uprawnych podążamy na południe do miejscowości Gilowice. Po lewej – pośród łąk starorzecza Wisły a za nimi główne koryto rzeki. Po prawej stronie przestrzeń widokową zamyka zwarta ściana Lasów Pszczyńskich. Malownicza okolica wprowadzi każdego w romantyczny nastrój. Co kilkaset metrów od drogi odchodzą dróżki dojazdowe do okolicznych pól. Po 1km od zjazdu z wału po lewej stronie mamy prywatne stawy rybne. Gdy miniemy to miejsce, po prawej stronie zaczynają się pierwsze zabudowania Gilowic. Wjeżdżamy w niewielki leśny zagajnik, za nim po prawej niewielki hodowlany staw i kolejne zabudowania Gilowic. Ten odcinek trasy kończy się dochodząc do poprzecznej asfaltowej ul. Korfantego.

Na rozjeździe skręcamy w lewo. Stan nawierzchni wyraźnie pogarsza się, droga jest bardzo wąska. Dookoła rozciągają się pola uprawne i łąki. Z lewej w oddali widać dwa niewielkie zagajniki leśne i leniwie płynącą Wisłę a po prawej – na niewielkim wzniesieniu pierwsze zabudowania Góry. Po 400m trasa skręca w prawo o 90 stopni. W tym miejscu do głównej drogi dochodzi droga dojazdowa do prywatnej posesji. Po skręcie w prawo przed nami niewielki podjazd. Po lewej w oddali widać taflę dużego stawu hodowlanego „Dulnik”. Po kolejnych 400m od skrętu dojeżdżamy do kolejnego rozwidlenia – to ul. Dąbrowa przecina nam trasę.

Skręcamy w lewo i po krótkim odcinku ul. Dąbrowa skręca w prawo i biegnie w dół. Po obu stronach kępy zarośli. Wjechaliśmy na obszar Torfowiska „Zapadź” – naturalnego użytku ekologicznego obejmującego około 19ha. Jedziemy aleją wśród wysokich topoli przez 600m. Z lewej strony towarzyszy nam mały staw hodowlany „Dulnik” a na nim bogactwo ptactwa wodnego. Po prawej stronie rozpościera się teren torfowiska, gdzie znajdują się cenne złoża borowin o potencjalnych możliwościach leczniczego wykorzystania. Jest to równocześnie obszar będący siedliskiem bardzo rzadkich, chronionych okazów roślin i zwierząt. Dookoła cisza i spokój, które przeplatają się z odgłosami zwierząt będących stałymi mieszkańcami tego urokliwego miejsca.

Dojeżdżamy do niewielkiego placu zabaw znajdującego się po prawej stronie szlaku. Tutaj droga lekko odbija w lewo i zaraz łukiem w prawo biegnie po wzniesieniu. Wyjeżdżamy między zabudowaniami w Górze i po 250m docieramy do bardzo ruchliwej ul. Topolowej. Ostrożnie włączamy się w ruch tej szosy skręcając w lewo. Przed nami widać budowę nowego kościoła w Górze. Po bokach budynki gospodarcze. Przed kościołem droga pokonuje esowaty zakręt przy dużym parkingu po lewej stronie i biegnie dalej do ul. Pszczyńskiej. Nasza trasa na esie odbija w lewo na ul. Kościelną. Po prawej mamy parking a po lewej widać piękny zabytkowy drewniany kościółek p.w. Św. Barbary pochodzący z drugiej połowy XVI wieku. Kościół ma zrębową konstrukcję z sobotami i wieżą a otacza go cmentarz na którym stoi dzwonnica. Ulicy Kościelnej po prawej stronie towarzyszą zabudowania gospodarcze a po lewej to oddala się, to ociera o nią wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły. Po 650m niewielki podjazd i docieramy do kolejnej bardzo ruchliwej drogi przecinającej naszą trasę – ul. Pszczyńskiej łączącej Brzeszcze i Pszczynę. Po lewej stronie duży most nad Wisłą, na którym przebiega granica między województwem śląskim i małopolskim.

Uważnie przechodzimy na drugą stronę szosy pod restaurację „Dwa światy”. Jest to początek ulicy Nad Wisłą, którą dalej podąża nasz Lokalny Szlak Rowerowy. Gdy miniemy budynek restauracji po prawej stronie wzdłuż drogi ciągnie się zwarta zabudowa Góry. Po lewej – możemy podziwiać panoramę rzeki Wisły płynącej wśród podmokłych łąk i zarośli. W takiej malowniczej scenerii dojeżdżamy do miejsca, gdzie ul. Nad Wisłą ostro skręca w prawo. Po ok. 200m jazdy pośród zabudowań docieramy do ul. Długiej na którą wjeżdżamy kierując się w lewo. Po 40m skręcamy ponownie w lewo. Teraz ul. Rybacką jedziemy następne 80m by następnie skierować się w prawo na ulicę Parkową. Dotarliśmy do kompleksu rekreacyjno – sportowego w Górze. Po lewej stronie mamy boisko sportowe z trybunami a nieco dalej po prawej – plac zabaw dla dzieci. Za boiskiem między drzewami mienią się tafle Stawu Parkowego i Stawu Rychlik.

W tym miejscu kończy się Lokalna Trasa Rowerowa biegnąca malowniczymi terenami Gminy Miedźna od Osiedla Wola I do Góry nad Staw Parkowy.

Międzynarodowa Trasa Rowerowa GREENWAYS Kraków – Morawy – Wiedeń na odcinku Gmina Miedźna

Międzynarodowa Trasa Rowerowa Greenways Kraków – Morawy – Wiedeń to szlak dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego tworzony w oparciu o sieć tras rowerowych, pieszych, wodnych, konnych oraz edukacyjnych ścieżek tematycznych. Główną jego osią jest 700-kilometrowa trasa rowerowa, która łączy zabytkowe miasta i miasteczka, a także cenne przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo tereny wiejskie. Począwszy od Jury Krakowskiej, przez Ziemię Pszczyńską, Śląsk Cieszyński i Beskidy (od Krakowa. przez Alwernię, Oświęcim, Pszczynę, Bielsko Białą, Ustroń, Skoczów do Cieszyna), szlak przedostaje się do Czech na Morawy Południowe, gdzie pośród winnic dociera do Dolnej Austrii. Zielony szlak Kraków – Morawy – Wiedeń stanie się w przyszłości najdłuższą aleją drzew w Europie.

W Gminie Miedźna Międzynarodowa Trasa Rowerowa Greenways ma długość 11,6 km i rozpoczyna się w Bodzowie na ul. Topolowej, która jest przedłużeniem ul. Kombatantów w Jankowicach.

Szlak od znaku „Miedźna” biegnie na wschód w otoczeniu obszaru leśnego przez 500m.Gdy skończy się las, po obu stronach trasy rozpoczyna się odcinek z widokami: rozciągają się tereny otwarte, uprawy, posesje i gospodarstwa. W takim otoczeniu po ok. 600m docieramy do skrzyżowania przy drewnianym krzyżu z białą figurą Jezusa Ukrzyżowanego.

Na skrzyżowaniu przed krzyżem należy skręcić po skosie w lewo z ul. Topolowej w podporządkowaną ul. Poprzeczną między posesje. Po ulicy Poprzecznej przejazd bardzo krótki, szlak Greenways odchodzi po 100m w lewo pod kątem prostym. Teraz po lewej stronie znajdują się gospodarstwa a po prawej pola uprawne. Od zakrętu po 160m zaczyna się las. Droga asfaltowa przechodzi w szutrowo-gruntową. Po niej 200m i kolejny skręt w prawo na asfalt (ul. Leśna). Z prawej strony trasie towarzyszy las. Z lewej na przestrzeni kilkuset metrów rozciąga się otwarty obszar z uprawami i kompleks łąk torfowych, za którymi rozciąga się ściana lasu. Po 400m dojeżdżamy do wieloramiennego skrzyżowania. Szlak podąża na wprost ulicą leśną wśród rzadkiego zadrzewienia. Po 200m od skrzyżowania trasa przechodzi nad małą strugą zasilającą stawy znajdujące się w pobliżu. Od drogi oddziela je okazałe ogrodzenie. 100m od stawów odchodzi droga do oczyszczalni ścieków typu „Lemna”. Za trasą podążamy prosto ul. Leśną jeszcze 400m wśród otwartej przestrzeni do skrzyżowania przy wielkiej lipie. Obok niej stoi zabytkowy krzyż z trzema figurkami u podstawy z 1832r.

Przy krzyżu z podporządkowanej ul. Leśnej szlak Greenways skręca w lewo w prostopadłą ul. Miodową. Teraz szosa biegnie na północ mając po lewej stronie niewysoki lecz zwarty zagajnik, po prawej szpaler drzew na poboczu, za nim pola a w oddali widać gospodarstwa. 400m od krzyża droga Greenways skręca w prawo. Oddalamy się od brzegu lasu. Po obu stronach szosy stoją okazałe lipy i trasa nabiera charakteru alei. Jest to bardzo urokliwy odcinek trasy. Za zakrętem po lewej stronie znaczny obszar nieużytków za którym widoczna jest ambona myśliwska. Na prawym obrzeżu rozciągają się rozległe widoki pól uprawnych i użytków zielonych. W tej malowniczej scenerii dojeżdżamy do posesji we Frydku. Nasz szlak wiedzie dalej ul. Miodową do skrzyżowania przy okazałej willi z betonowym ozdobnym parkanem.

Na skrzyżowaniu zjeżdżamy pod kątem prostym w lewo na asfaltową ul. Dębową. Otoczenie ma charakter wiejski – mijamy gospodarstwa, posesje, pola. Pośród tego sielskiego krajobrazu podążamy na północ przez 400m i po przekroczeniu niewielkiej strużki ul. Dębowa pokonuje esowaty zakręt w delikatnym podjeździe. Asfalt przechodzi w nawierzchnię szutrową dobrze utwardzoną. Po pokonaniu tego utrudnienia trasa zmienia kierunek na wschodni. Po chwili ponownie wjeżdżamy na asfalt. Krajobraz nie ulega większej zmianie. Jedynie od północy dotychczasową widokową przestrzeń zaczyna zamykać zwarta ściana lasu. 600m od esa szlak dochodzi do skrzyżowania z ul. Leśną. Skręcamy w lewo i wśród pól jedziemy jeszcze 150m do rozstaju dróg szutrowych przy skraju lasu, gdzie kończy się asfalt.

Na rozdrożu szlak Greenways skręca w prawo w szutrową drogę biegnącą do lasu. Mijając okazały dąb zagłębiamy się w rozległy kompleks leśny i kierując się na wschód przemierzamy las po dobrze utrzymanej drodze leśnej o podłożu szutrowym, miejscowo bitym, przez 2,5km. Drogę, po której biegnie trasa, regularnie przecinają dukty leśne oznaczające podział na rewiry obszarów leśnych. 800m od skraju lasu szlak przecina prostopadle asfaltowa ul. Wojciecha Korfantego. Mijając ją, naszą wycieczkę kontynuujemy jadąc lasem z przewagą sosen i młodników który przechodzi w starodrzew grądowy. O czystości środowiska naturalnego świadczą liczne kopce mrowisk i bogate runo leśne po obu stronach drogi. Jest to najpiękniejszy fragment trasy w Gminie Miedźna. Majestatyczna knieja, wiekowe dęby i czekające na „swój czas” małe drzewka u stóp „olbrzymów” wprowadzi każdego w romantyczny i uspokajający nastrój.

Po przejechaniu przez las dystansu prawie 2,5km docieramy w sąsiedztwo leśniczówki „Wola”. Przed nią krótki skręt w lewo i zaraz w prawo i wyjeżdżamy z lasu.

Stan nawierzchni poprawia się. Z mrocznych ostępów wyjeżdża się na rozsłonecznioną przestrzeń. Przed nami widoczna jest wieża szybowa kopalni „Piast II”. Po obu stronach rzadkie kępy zarośli. 250m od leśniczówki z prawej strony pojawia się murowane ogrodzenie cmentarza komunalnego w Woli. Po kilkudziesięciu metrach szlak przecina ruchliwą ul. Międzyrzecką. Po uważnym przejściu przez drogę utrzymujemy kierunek na wprost. Wjeżdżamy na asfaltową drogę przy której, po lewej stronie mijamy market „Biedronka” a po prawej połać nieużytku. Za „Biedronką” w oddali widoczne jest nowe osiedle mieszkaniowe „Wola II”. Po przejechaniu 300m od przecięcia trasy z ul. Międzyrzecką, szlak wchodzi na bardzo ruchliwą ul. Pszczyńską. Teraz przed nami 700m najbardziej niebezpiecznego odcinka trasy. Od razu po prawej stronie mijamy kościół p.w. Matki Boskiej Piekarskiej a po lewej – nowoczesną krytą pływalnię, która prócz basenów oferuje szeroki wachlarz innych form spędzania wolnego czasu m.in. siłownię, kręgielnię saunę czy tężnię solankową. Tuż obok basenu możemy podziwiać kompleks nowopowstałych boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”. Za nim widać czerwony budynek nowoczesnej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II. Jadąc dalej, po prawej mamy niewielkie osiedle domków jednorodzinnych „Pod Sosnami” a po lewej mijamy Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera. Pośród zabudowy osiedlowej z lewej i infrastruktury towarzyszącej kopalni „Piast II” po prawej stronie, dojeżdżamy do rozbudowanego skrzyżowania.

Na skrzyżowaniu z ul. Pszczyńskiej skręcamy w prawo w podporządkowaną ul. Mokrą. Wzdłuż akacjowego zagajnika jedziemy 200m na południe do ul. Górniczej, która odchodzi w lewo do osiedla „Wola I”. Przed nami po lewej stronie na wielkim granitowym głazie wznosi się krzyż pod którym umieszczony jest napis „ojczyznę wolną…” pochodzący z 1998r. Szlak odbija tutaj w prawo na rozjeżdżoną ścieżkę prowadzącą na wał Wisły. Punktem orientacyjnym jest słup energetyczny znajdujący przed nami przy wjeździe na wał.

Po wjeździe na wał skręcamy w lewo. Przed rowerzystą teraz przyjemna przejażdżka przez 3,5km po dobrze utwardzonej szutrowej nawierzchni nasypu wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Wał ma krętą linię, co kilkaset metrów przecinają go drogi i dróżki nie utrudniające przejazdu. Wzdłuż lewej strony wału rozciągają się zwarte zabudowania w Woli. Ciekawie prezentuje się prawa strona szlaku. Jadąc możemy podziwiać nadbrzeżny krajobraz Wisły, która niezwykle malowniczo meandruje między otaczającymi ją wałami przeciwpowodziowymi. Hałaśliwe rybitwy szukające żeru nad polami i rzeką oraz kołujące drapieżniki wypatrujące gryzoni to nieodłączny element tego krajobrazu. Korzystając z tego, że nasyp pozbawiony jest drzew można oglądać szerokie panoramy na stawy hodowlane w Brzeszczach. Jednak bardziej zajmujące są widoki na Beskid Mały i Śląski w rejonie Bramy Wilkowickiej. Po przebyciu wałem ok. 3,2km od przodu przecina go wyższy nasyp bocznicy kolejowej biegnący od kopalni. Nad Wisłą przerzucony jest długi most zbudowany ze stalowej kratownicy po której biegną tory. Przed mostem, przy dużym gospodarstwie należy skręcić w prawo po skosie nad brzeg Wisły. Następnie przejechać pod mostem kolejowym i od razu skręcić w lewo by ponownie wyjechać na wał. Po 40m docieramy do asfaltowej drogi ul. Oświęcimskiej i włączamy się w ruch tej szosy skręcając w prawo. Na drugi brzeg Wisły przejeżdżamy po moście drogowym łączącym Wolę i Harmęże.

Na moście nad rzeką Wisłą przebiegają granice między gminami Miedźna i Oświęcim oraz pomiędzy Śląskiem i Małopolską. W tym miejscu kończy się: Odcinek VI nizinny w województwie śląskim Międzynarodowej Trasy Rowerowej Greenways Kraków – Morawy – Wiedeń.

Wiślana Trasa Rowerowa na terenie Gminy Miedźna

Wiślana Trasa Rowerowa jest ogólnopolskim szlakiem rowerowym opierającym się o najważniejszą i najbardziej symboliczną z polskich rzek – Wisłę. Jest z zasady wyłączoną z ruchu zmotoryzowanych drogą dla rowerzystów. Jest szlakiem, który umożliwia turyście bezpieczne przemieszczanie się oraz daje szansę poznania mijanych po drodze subregionów. Całość trasy liczy ponad 1000 km.

„Wiślana Trasa Rowerowa” zaczyna się na zaporze nad Jeziorem Czerniańskim przy zbiegu Czarnej i Białej Wisełki i prowadzi aż do ujścia rzeki do Morza Bałtyckiego, czyli do Gdańska.

Schemat przebiegu ” Wiślanej Trasy Rowerowej” odpowiada zasadzie „filozofii rybiego kręgosłupa i ości”. Od takiej trasy (tzw. kręgosłupa), w punktach węzłowych odchodzą pętle (tzw. ości), czyli oznakowane trasy regionalne i lokalne, o zróżnicowanym stopniu trudności, prowadzące do wszystkich ciekawych miejsc i atrakcji w okolicy.

Wiślana Trasa Rowerowa na odcinku w Gminie Miedźna liczy 8,2 km a swój początek ma w Bodzowie na ul. Topolowej na granicy z Gminą Pszczyna. Od tego miejsca do Leśniczówki „Wola” WTR pokrywa się z Międzynarodową Trasą Rowerową „Greenways”.

Szlak od znaku „Miedźna” biegnie na wschód w otoczeniu obszaru leśnego przez 500m.Gdy skończy się las, po obu stronach trasy rozpoczyna się odcinek z widokami: rozciągają się tereny otwarte, uprawy, posesje i gospodarstwa. W takim otoczeniu po ok. 600m docieramy do skrzyżowania przy drewnianym krzyżu z białą figurą Jezusa Ukrzyżowanego.

Na skrzyżowaniu przed krzyżem należy skręcić po skosie w lewo z ul. Topolowej w podporządkowaną ul. Poprzeczną między posesje. Po ulicy Poprzecznej przejazd bardzo krótki, szlak WTR odchodzi po 100m w lewo pod kątem prostym. Teraz po lewej stronie znajdują się gospodarstwa a po prawej pola uprawne. Od zakrętu po 160m zaczyna się las. Droga asfaltowa przechodzi w szutrowo-gruntową. Po niej 200m i kolejny skręt w prawo na asfalt (ul. Leśna). Z prawej strony trasie towarzyszy las. Z lewej na przestrzeni kilkuset metrów rozciąga się otwarty obszar z uprawami i kompleks łąk torfowych, za którymi rozciąga się ściana lasu. Po 400m dojeżdżamy do wieloramiennego skrzyżowania. Szlak podąża na wprost ulicą leśną wśród rzadkiego zadrzewienia. Po 200m od skrzyżowania trasa przechodzi nad małą strugą zasilającą stawy znajdujące się w pobliżu. Od drogi oddziela je okazałe ogrodzenie. 100m od stawów odchodzi droga do oczyszczalni ścieków typu „Lemna”. Za trasą podążamy prosto ul. Leśną jeszcze 400m wśród otwartej przestrzeni do skrzyżowania przy wielkiej lipie. Obok niej stoi zabytkowy krzyż z trzema figurkami u podstawy z 1832r.

Przy krzyżu z podporządkowanej ul. Leśnej szlak Wiślanej Trasy Rowerowej skręca w lewo w prostopadłą ul. Miodową. Teraz szosa biegnie na północ mając po lewej stronie niewysoki lecz zwarty zagajnik, po prawej szpaler drzew na poboczu, za nim pola a w oddali widać gospodarstwa. 400m od krzyża droga Greenways skręca w prawo. Oddalamy się od brzegu lasu. Po obu stronach szosy stoją okazałe lipy i trasa nabiera charakteru alei. Jest to bardzo urokliwy odcinek trasy. Za zakrętem po lewej stronie znaczny obszar nieużytków za którym widoczna jest ambona myśliwska. Na prawym obrzeżu rozciągają się rozległe widoki pól uprawnych i użytków zielonych. W tej malowniczej scenerii dojeżdżamy do posesji we Frydku. Nasz szlak wiedzie dalej ul. Miodową do skrzyżowania przy okazałej willi z betonowym ozdobnym parkanem.

Na skrzyżowaniu zjeżdżamy pod kątem prostym w lewo na asfaltową ul. Dębową. Otoczenie ma charakter wiejski – mijamy gospodarstwa, posesje, pola. Pośród tego sielskiego krajobrazu podążamy na północ przez 400m i po przekroczeniu niewielkiej strużki ul. Dębowa pokonuje esowaty zakręt w delikatnym podjeździe. Asfalt przechodzi w nawierzchnię szutrową dobrze utwardzoną. Po pokonaniu tego utrudnienia trasa zmienia kierunek na wschodni. Po chwili ponownie wjeżdżamy na asfalt. Krajobraz nie ulega większej zmianie. Jedynie od północy dotychczasową widokową przestrzeń zaczyna zamykać zwarta ściana lasu. 600m od esa szlak dochodzi do skrzyżowania z ul. Leśną. Skręcamy w lewo i wśród pól jedziemy jeszcze 150m do rozstaju dróg szutrowych przy skraju lasu, gdzie kończy się asfalt.

Na rozdrożu szlak WTR skręca w prawo w szutrową drogę biegnącą do lasu. Mijając okazały dąb zagłębiamy się w rozległy kompleks leśny i kierując się na wschód przemierzamy las po dobrze utrzymanej drodze leśnej o podłożu szutrowym, miejscowo bitym, przez 2,5km. Drogę, po której biegnie trasa, regularnie przecinają dukty leśne oznaczające podział na rewiry obszarów leśnych. 800m od skraju lasu szlak przecina prostopadle asfaltowa ul. Wojciecha Korfantego. Mijając ją, naszą wycieczkę kontynuujemy jadąc lasem z przewagą sosen i młodników który przechodzi w starodrzew grądowy. O czystości środowiska naturalnego świadczą liczne kopce mrowisk i bogate runo leśne po obu stronach drogi. Jest to najpiękniejszy fragment trasy w Gminie Miedźna.

Po przejechaniu przez las dystansu prawie 2,5km docieramy w sąsiedztwo Leśniczówki „Wola”.

Przy leśniczówce szlak WTR odbija w lewo i drogą leśną prowadzi ponownie w głąb lasu. Po przejechaniu 1.7 km trasę przecina asfaltowa ul. Korfantego na którą wjeżdżamy kierując się w prawo. Asfaltem pośród lasu Wiślana Trasa Rowerowa na terenie Gminy Miedźna biegnie jeszcze przez ok. 600m. Dalej WTR wjeżdża do Międzyrzecza na teren powiatu bieruńsko-lędzińskiego.