„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Miedźna realizuje operację pn. „Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej – plac zabaw w Górze” mającą na celu podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej w gminie Miedźna poprzez przebudowę istniejącego placu zabaw wraz z istniejącymi miejscami postojowymi zlokalizowanego w Górze przy Gminnym Przedszkolu Publicznym przy ul. Krętej 13.

 

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” objętego Programem w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zakres operacji obejmuje przebudowę placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni 10 istniejących miejsc postojowych przy projektowanym placu zabaw. Nawierzchnia placu zabaw wykonana będzie jako trawiasta oraz w części z gumowych mat przerostowych, które docelowo zostaną porośnięte trawą. Zakres prac obejmuje także wykonanie dodatkowej furtki oraz bramy w istniejącym ogrodzeniu w celu skomunikowania placu zabaw oraz zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – układ zapewnia bezpośredni dostęp z dróg komunikacji ogólnej (ul. Kręta) na projektowany teren.

Planowana operacja przewiduje także montaż urządzeń rekreacyjnych, takich jak 3 zestawy zabawowe, w tym 1 zestaw zabawowy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 1 huśtawka z czterema siedziskami, 3 bujaczki pojedyncze oraz 1 podwójny, 4 ławki oraz pozostałych elementów wyposażenia (kosz na śmieci, tablica z regulaminem, żagiel przeciwsłoneczny) wraz z odpowiednim przygotowaniem terenu.

Wysokość przyznanej pomocy: 120 897,00 zł