Podsumowanie 2,5 roku pracy VIII Kadencji Rady Gminy Miedźna

PODSUMOWANIE 2,5 ROKU PRACY VIII KADENCJI RADY GMINY MIEDŹNA

RADNI VIII KADENCJI RADY GMINY:

 1. Andrzej Kempny – Przewodniczący Rady Gminy Miedźna
 2. Adam Wojtala – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Miedźna; Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
 3. Tomasz Nycz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Miedźna; Przewodniczący Komisji Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 4. Zofia Białoń – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 5. Mateusz Moczulski – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży od 23.02.2021 r.
 6. Andrzej Painta – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 7. Józefa Waliczek – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
 8. Łukasz Banaś -Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży do 23.02.2021 r.
 9. Piotr Biszkant
 10. Marek Gruszka
 11. Jan Nowak
 12. Michał Przewoźnik
 13. Henryk Rozmus
 14. Janusz Starzec (od 23.11.2018 r. do 22.12.2020 r.; od 22.06.2021 r. – obecnie)
 15. Mariusz Wojtala

KOMISJE RADY GMINY MIEDŹNA

Komisja Rewizyjna

 1. Zofia Białoń – Przewodnicząca Komisji
 2. Piotr Biszkant
 3. Mateusz Moczulski
 4. Andrzej Painta

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Andrzej Painta – Przewodniczący Komisji
 2. Łukasz Banaś
 3. Mateusz Moczulski

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 1. Adam Wojtala – Przewodniczący Komisji
 2. Łukasz Banaś
 3. Zofia Białoń
 4. Marek Gruszka
 5. Andrzej Kempny
 6. Tomasz Nycz
 7. Józefa Waliczek
 8. Adam Wojtala
 9. Mariusz Wojtala

Komisja Kultury, Sportu i Młodzieży

 1. Mateusz Moczulski – Przewodniczący Komisji (od 23.02.2021 r. – obecnie)
 2. Łukasz Banaś – Przewodniczący Komisji (do 23.02.2021 r.)
 3. Jan Nowak
 4. Henryk Rozmus
 5. Józefa Waliczek (do 29.10.2019 r.)
 6. Janusz Starzec (od 23.11.2018 r. do 22.12.2020 r.; od 22.06.2021 r. – obecnie)

 Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 1. Tomasz Nycz – Przewodniczący Komisji
 2. Jan Nowak
 3. Andrzej Painta
 4. Michał Przewoźnik
 5. Henryk Rozmus
 6. Adam Wojtala
 7. Mariusz Wojtala

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

 1. Józefa Waliczek – Przewodnicząca Komisji
 2. Zofia Białoń
 3. Piotr Biszkant
 4. Marek Gruszka
 5. Jan Nowak
 6. Janusz Starzec (od 23.11.2018 r. do 22.12.2020 r.; od 22.06.2021 r. – obecnie)
2018 ROK
SESJE RADY GMINY
odbyły się 3 sesje Rady Gminy; podjęto 30 uchwał
23 listopada 15 radnych 15 obecnych
29 listopada 15 radnych 15 obecnych
28 grudnia 15 radnych 15 obecnych
POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY
łącznie odbyło się 6 posiedzeń Komisji Rady Gminy
Komisja Rewizyjna brak posiedzeń
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji
1 posiedzenie
28 grudnia 3 członków 3 obecnych
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów
1 posiedzenie
18 grudnia 9 członków 9 obecnych
Komisja Kultury, Sportu
i Młodzieży
1 posiedzenie
28 grudnia 6 członków 6 obecnych
Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 1 posiedzenie
18 grudnia 7 członków 7 obecnych
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 1 posiedzenie
12 grudnia 6 członków 5 obecnych

nieobecny – Radny Piotr Biszkant

Wspólne posiedzenia wszystkich komisji 1 posiedzenie
10 grudnia 15 członków 15 obecnych
2019 ROK
SESJE RADY GMINY
odbyło się 13 sesji Rady Gminy; podjęto 101 uchwał
15 stycznia 15 radnych 15 obecnych
12 lutego 15 radnych 15 obecnych
26 marca 15 radnych 15 obecnych
23 kwietnia 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny Radny Mariusz Wojtala

28 maja

UCHWAŁA NR VIII/66/2019 RADY GMINY MIEDŹNA Z DNIA 28 MAJA 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna wotum zaufania (podjęta jednogłośnie)

UCHWAŁA NR VIII/68/2019 RADY GMINY MIEDŹNA Z DNIA 28 MAJA 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna absolutorium za 2018 rok

(podjęta jednogłośnie)

15 radnych 15 obecnych
25 czerwca 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Marek Gruszka

 

11 lipca 15 radnych 12 obecnych;

Nieobecni – Przewodniczący Rady Andrzej Kempny, Radny Piotr Biszkant, Radny Mateusz Moczulski

13 sierpnia 15 radnych 15 obecnych
25 września 15 radnych 12 obecnych;

Nieobecni – Radny Tomasz Nycz, Radny Henryk Rozmus, Radny Mariusz Wojtala

14 października 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Mateusz Moczulski

29 października 15 radnych 15 obecnych
26 listopada 15 radnych 15 obecnych
30 grudnia 15 radnych 15 obecnych
POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY
łącznie odbyło się 59 posiedzeń Komisji Rady Gminy
Komisja Rewizyjna 16 posiedzeń
2 stycznia 4 członków 4 obecnych
24 stycznia 4 członków 4 obecnych
1 lutego 4 członków 4 obecnych
14 marca 4 członków 4 obecnych
2 kwietnia
(wspólne z Komisją Oświaty
i Spraw Społecznych)
4 członków 4 obecnych
12 kwietnia 4 członków 4 obecnych
23 kwietnia
(wspólne z Komisją Oświaty
i Spraw Społecznych)
4 członków 4 obecnych
6 maja 4 członków 4 obecnych
22 maja

(wspólne z Komisją Oświaty
i Spraw Społecznych)

4 członków 4 obecnych
4 czerwca 4 członków 4 obecnych
18 czerwca 4 członków 4 obecnych
2 lipca 4 członków 3 obecnych;

Nieobecny – Radny Mateusz Moczulski

16 września 4 członków 4 obecnych
17 października 4 członków 3 obecnych;

Nieobecny – Radny Andrzej Painta

5 listopada 4 członków 4 obecnych
19 grudnia 4 członków 4 obecnych
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji
5 posiedzeń
25 stycznia 3 członków 3 obecnych
16 kwietnia 3 członków 3 obecnych
6 maja 3 członków 3 obecnych
10 lipca 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny – Radny Mateusz Moczulski

1 sierpnia 3 członków 3 obecnych
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów
9 posiedzeń
21 stycznia 9 członków 9 obecnych
23 kwietnia 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny – Radny Mariusz Wojtala

23 maja 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny – Radny Mariusz Wojtala

25 czerwca 9 członków 7 obecnych;

Nieobecni: Radny Marek Gruszka, Radny Łukasz Banaś

13 sierpnia 9 członków 9 obecnych
14 października 9 członków 9 obecnych
28 października 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny – Radny Mariusz Wojtala

25 listopada 9 członków 9 obecnych
30 grudnia 9 członków 9 obecnych
Komisja Kultury, Sportu
i Młodzieży
6 posiedzeń
15 stycznia 6 członków 6 obecnych
20 lutego 6 członków 6 obecnych
23 maja 6 członków 6 obecnych
19 lipca 6 członków 5 obecnych;

Nieobecny – Radny Janusz Starzec

29 lipca 6 członków 6 obecnych
13 listopada 5 członków

(UCHWAŁA NR XIV/110/2019 RADY GMINY MIEDŹNA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży)

5 obecnych
Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 6 posiedzeń
8 lutego 7 członków 6 obecnych;

Nieobecny Radny Mariusz Wojtala

11 kwietnia 7 członków 5 obecnych;

Nieobecni – Radny Adam Wojtala, Radny Henryk Rozmus

24 czerwca 7 członków 7 obecnych
4 lipca 7 członków 6 obecnych;

Nieobecny Radny Mariusz Wojtala

11 września 7 członków 7 obecnych
23 października 7 członków 6 obecnych;

Nieobecny Radny Michał Przewoźnik

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 13 posiedzeń
16 stycznia 6 członków 6 obecnych
7 lutego 6 członków 6 członków
27 lutego 6 członków 5 członków;

Nieobecny Radny Marek Gruszka

2 kwietnia

(wspólne z Komisją Rewizyjną)

6 członków 6 członków
23 kwietnia

(wspólne z Komisją Rewizyjną)

6 członków 6 członków
22 maja

(wspólne z Komisją Rewizyjną)

6 członków 6 członków
4 czerwca 6 członków 6 członków
12 czerwca 6 członków 6 członków
12 sierpnia 6 członków 6 członków
1 października 6 członków 6 członków
22 października 6 członków 6 członków
19 listopada 6 członków 6 członków
16 grudnia 6 członków 6 członków
Wspólne posiedzenia wszystkich komisji 7 posiedzeń
1 lutego 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Radny Marek Gruszka

18 marca 15 członków 15 obecnych
6 maja 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Radny Henryk Rozmus

19 września 15 członków 15 obecnych
25 września 15 członków 12 obecnych;

Nieobecni – Radny Tomasz Nycz, Radny Henryk Rozmus, Radny Mariusz Wojtala

5 listopada 15 członków 13 obecnych;

Nieobecny – Radny Marek Gruszka, Radny Michał Przewoźnik

9 grudnia 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Radny Mateusz Moczulski

INWESTYCJE
Raport o stanie Gminy za 2018 rokhttp://bip.miedzna.pl/?a=10357
Sprawozdanie z wykonania budżetu i wykonania planu finansowego za 2018 rok http://bip.miedzna.pl/?a=10261

 

2020 ROK
SESJE RADY GMINY
odbyło się 12 sesji zwyczajnych, 1 uroczysta; podjęto 91 uchwał
24 stycznia 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecni – Radny Łukasz Banaś, Radny Michał Przewoźnik

25 lutego 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Michał Przewoźnik

9 marca 15 radnych 15 obecnych
31 marca 15 radnych 12 obecnych;

Nieobecni – Radny Piotr Biszkant, Radny Henryk Rozmus, Radny Mariusz Wojtala

26 maja

UCHWAŁA NR XXI/164/2020 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

(podjęta 10 głosami „za”, 1 „przeciw” – Łukasz Banaś, 3 „wstrzymujące się” – Michał Przewoźnik, Janusz Starzec, Mariusz Wojtala)

 

UCHWAŁA NR XXI/166/2020 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna absolutorium za 2019 rok

(podjęta 13 głosami „za”, 1 głos „wstrzymujący się” – Łukasz Banaś)

15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Henryk Rozmus

23 czerwca 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Mateusz Moczulski

 

21 lipca 15 radnych 13 obecnych;

Nieobecni – Radny Marek Gruszka, Radny Michał Przewoźnik

10 września

UCHWAŁA NR XXIV/189/2020 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 10 września 2020 r. w sprawie nadania tytułu „HONOROWY OBYWATEL GMINY MIEDŹNA”

15 radnych 13 obecnych;

Nieobecni – Radny Tomasz Nycz, Radna Józefa Waliczek

29 września

Miedźniańskie Ule

Honorowy Obywatel Gminy Miedźna

15 radnych 15 obecnych
27 października 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

24 listopada 15 radnych 14 obecnych;

Nieobecny – Przewodniczący Rady Andrzej Kempny

10 grudnia 15 radnych 13 obecnych;

Nieobecny – Radny Tomasz Nycz,

Radny Henryk Rozmus

22 grudnia

UCHWAŁA NR XXIX/222/2020 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (Radnego Janusza Starca)

15 radnych 15 obecnych
POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY
łącznie odbyło się 46 posiedzeń Komisji Rady Gminy
Komisja Rewizyjna 9 posiedzeń
26 lutego 4 członków 4 obecnych
5 marca 4 członków 4 obecnych
6 maja 4 członków 4 obecnych
13 lipca 4 członków 4 obecnych
28 sierpnia 4 członków 4 obecnych
22 września 4 członków 3 obecnych;

Nieobecny – Piotr Biszkant

12 października 4 członków 4 obecnych
10 grudnia 4 członków 4 obecnych
18 grudnia 4 członków 4 obecnych
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji
5 posiedzeń
14 stycznia 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny Radny Łukasz Banaś

17 lutego 3 członków 3 obecnych
3 marca 3 członków 3 obecnych
29 grudnia 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów
8 posiedzeń
20 stycznia 9 członków 6 obecnych;

Nieobecni: Radna Zofia Białoń, Radny Łukasz Banaś, Radny Mariusz Wojtala

24 lutego 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

11 maja 9 członków 9 obecnych
22 czerwca 9 członków 7 obecnych;

Nieobecni: Radny Łukasz Banaś

26 października
(wspólne z Komisją Samorządu, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska)
9 członków 9 obecnych
23 listopada 9 członków 9 obecnych
10 grudnia 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny – Radny Tomasz Nycz

21 grudnia 9 członków 9 obecnych
Komisja Kultury, Sportu
i Młodzieży
5 posiedzeń
17 stycznia 5 członków 6 obecnych
8 czerwca 5 członków 6 obecnych
26 czerwca 5 członków 5 obecnych;

Nieobecny Jan Nowak

21 września 5 członków 5 obecnych;

Nieobecny Henryk Rozmus

10 grudnia 5 członków 3 obecnych;

Nieobecni: Radny Jan Nowak, Radny Henryk Rozmus

Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 7 posiedzeń
14 stycznia 7 członków 7 obecnych
3 marca 7 członków 7 obecnych
14 maja 7 członków 7 obecnych
29 lipca 7 członków 6 obecnych;

Nieobecny Radny Mariusz Wojtala

1 października 7 członków 7 obecnych
26 października

(wspólne z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów)

7 członków 7 obecnych

 

17 grudnia 7 członków 7 obecnych
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 6 posiedzeń
24 stycznia 6 członków 5 obecnych;

Nieobecny Radny Marek Gruszka

17 lutego 6 członków 6 członków
28 maja 6 członków 6 członków

 

31 sierpnia 6 członków 6 członków
19 listopada 6 członków 6 członków
16 grudnia 6 członków 6 członków
Wspólne posiedzenia wszystkich komisji 7 posiedzeń
11 lutego 15 członków 15 obecnych
24 lutego 15 członków 13 obecnych;

Nieobecni: Radny Łukasz Banaś, Radny Michał Przewoźnik

18 maja 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Radny Mateusz Moczulski

20 lipca 15 członków 15 obecnych
31 sierpnia 15 członków  15 obecnych
28 września 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Przewodniczący Rady Andrzej Kempny

30 listopada 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Radny Piotr Biszkant

INWESTYCJE
Raport o stanie Gminy za 2019 rokhttp://bip.miedzna.pl/?a=11593
Sprawozdanie z wykonania budżetu i wykonania planu finansowego za 2019 rok http://bip.miedzna.pl/?a=11424

 

2021 ROK (1 stycznia – 31 maja)
SESJE RADY GMINY
odbyło się 5 sesji zwyczajnych; podjęto 43 uchwały
19 stycznia 14 radnych 14 obecnych

 

23 lutego 14 radnych 12 obecnych;

Nieobecni: Radny Piotr Biszkant, Radny Marek Gruszka

30 marca 14 radnych 14 obecnych
27 kwietnia 14 radnych 14 obecnych
25 maja

UCHWAŁA NR XXXIV/258/2021 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna wotum zaufania

(podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”)

UCHWAŁA NR XXXIV/260/2021 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna absolutorium za 2020 rok

(podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”)

14 radnych 14 obecnych
POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY
łącznie odbyło się 20 posiedzeń Komisji Rady Gminy
Komisja Rewizyjna 3 posiedzenia
9 marca 4 członków 4 obecnych
26 kwietnia 4 członków 4 obecnych
5 maja 4 członków 4 obecnych
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji
3 posiedzenia
2 marca 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

23 marca 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

11 maja 3 członków 2 obecnych;

Nieobecny – Radny Łukasz Banaś

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów
4 posiedzenia
19 stycznia 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny Radny Andrzej Painta

16 lutego 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny Radny Łukasz Banaś

23 lutego 9 członków 8 obecnych;

Nieobecny Radny Marek Gruszka

26 kwietnia 9 członków 9 obecnych
Komisja Kultury, Sportu
i Młodzieży
1 posiedzenie
8 kwietnia 4 członków 4 obecnych
Komisja Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3 posiedzenia
16 lutego 7 członków 7 obecnych
26 kwietnia 7 członków 7 obecnych
20 maja 7 członków 7 obecnych
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 3 posiedzenia
19 stycznia 5 członków 5 obecnych
23 lutego 5 członków 3 obecnych;

Nieobecni: Radny Piotr Biszkant, Radny Marek Gruszka

30 marca 5 członków  5 obecnych

 

Wspólne posiedzenia wszystkich komisji 2 posiedzenia

 

 

29 marca 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Radny Łukasz Banaś

 

24 maja 15 członków 14 obecnych;

Nieobecny Radny Łukasz Banaś

INWESTYCJE
Raport o stanie Gminy za 2020 rokhttp://bip.miedzna.pl/?a=12714
Sprawozdanie z wykonania budżetu i wykonania planu finansowego za 2020 rok http://bip.miedzna.pl/?a=12590

Przewodniczący
Rady Gminy Miedźna

-/Andrzej Kempny/-

Dokument w pliku pdf: PODSUMOWANIE 2,5-ROKU VIII KADENCJI RADY GMINY MIEDŹNA