Aktualności

„Pomoc Polakom na Wschodzie”

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” od 2018 roku realizuje projekty skierowane do repatriantów oraz kandydatów na repatriantów z krajów byłego ZSRR. Działania w ramach projektów adresowane są do osób, które chcą [...]

UWAGA AWARIA NA GŁÓWNEJ MAGISTRALI SIECI WODOCIĄGOWEJ GÓRA – MIEDŹNA

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zawiadamia, że jest awaria na sieci wodociągowej. Będą przerwy w dostawie wody na odcinku: od Góry ul. Poznań do sklepu Dino w Miedźnej. Nie będzie wody na ul. Pszczyńskiej, [...]

Ostrzeżenie o marznących opadach i intensywnych opadach śniegu

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje o obowiązujących ostrzeżeniach meteorologicznych. Dla powiatu pszczyńskiego obowiązuje ostrzeżenie o opadach marznących, st. 2 i intensywnych opadach śniegu, st. 1. [...]

Zła jakość powietrza

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Poziom 2. Data wystąpienia: 15.12.2022 r. Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 1.00 dnia 15.12.2022 r. do godz. [...]

Trwa nabór do Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego.

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego podjął uchwałę o utworzeniu *Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego* – ciała doradczego, konsultacyjnego i inicjatywnego, reprezentującego środowiska osób starszych, pełniącego Forum [...]

Ostrzeżenie o silnym mrozie

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje o obowiązujących ostrzeżeniach meteorologicznych. Dla powiatu pszczyńskiego obowiązuje ostrzeżenie o silnym mrozie. Stopień zagrożenia: 1 Obszar (w nawiasie numer [...]

Zła jakość powietrza

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Poziom 2. Data wystąpienia: 14.12.2022 r. Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 1.00 dnia 14.12.2022 r. do godz. [...]