Aktualności

CZWARTKI Z „NISKIMI PODATKAMI” W URZĘDZIE SKARBOWYM W PSZCZYNIE

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Pszczynie będą pełnić dyżury telefoniczne w zakresie informacji nt. „Niskich podatków.” Kiedy i pod jaki nr telefonu należy zadzwonić: telefoniczne dyżury nt. „Niskich podatków” [...]

Odkomarzanie w Gminie Miedźna

Uprzejmie informuję, iż w dniach od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r. w godzinach od 22.00 do 4.00 na terenie Gminy Miedźna planowane jest przeprowadzenie odkomarzania polegającego na jednokrotnym chemicznym zwalczaniu [...]

Komunikat KRUS –  Nowa stawka odsetek za zwłokę

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2022 r., od dnia 8 lipca 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 16% kwoty [...]

15 lipca to „Dziyń Ślōnskij Fany”

15 lipca: Dziyń Ślōnskij Fany, czyli Dzień Śląskiej Flagi. Przed naszym Urzędem Gminy dumnie dzisiaj powiewa. Tego dnia w 1920 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił pierwszą polską ustawę w randze konstytucji – Statut Organiczny [...]

ROJEKT ESA – Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli znalazł się wśród 1200 placówek, które otrzymają bezpłatny czujnik smogu i dołączą do projektu ESA – Edukacyjna Sieć Antysmogowa!   Jest to program informacyjny na rzecz [...]

Kolejne dofinansowanie dla Naszej Gminy

Nasz wniosek złożony w trzeciej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD -PGR został pozytywnie oceniony. Otrzymaliśmy jako gmina 1 999 987,00 zł na modernizację budynku OSP i Domu Socjalnego w Górze. Te [...]

Wniosek o zwrotu podatku akcyzowego należnego rolnikom.

Uprzejmie przypominamy, iż producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot [...]