Aktualności

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Szanowni Druhowie, 4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka, święto wszystkich strażaków, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń pracę. Pełniąc swoją służbę, łączycie Państwo ją z ofiarnością i [...]

Wybory uzupełniające do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

W październiku br. upływa kadencja części składu radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, który powołany został przez Zarząd Województwa Śląskiego. W tym roku wybory uzupełniające przeprowadzone zostaną [...]

Umowy o zakazie konkurencji dla pracowników technicznych GZGK Sp. z o. o.

Informujemy, że od dnia 30.04.2019 r. w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. dla pracowników technicznych wprowadzono umowy o zakazie konkurencji. Zgodnie z zapisami  pracownik zatrudniony w GZGK Sp. z o. o. nie [...]

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie z dniem 6 marca 2019 roku, wypłata zwrotu tego [...]

Przejazd pojazdów firmy „Man-Trans” po drogach publicznych

W odpowiedzi na liczne zgłoszenia i apele mieszkańców gminy, dotyczące przejazdu pojazdów ciężarowych z wytwórni betonu towarowego spółki „Man-Trans” sp. z o.o. w Tychach po drogach publicznych informujemy, że zostało [...]

Wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej

Śląska Izba Rolnicza informuje, że 28 lipca 2019r. odbędą się wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej. Więcej informacji w poniższych załącznikach.   Załączniki: Informacja Śląskiej Izby Rolniczej o [...]

Informacja Wójta Gminy Miedźna w sprawie Mostu „BRONISŁAW”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedźna, Podjąłem bardzo trudną decyzję o wyłączeniu mostu Bronisław z ruchu drogowego. Biorę za tę decyzję pełną odpowiedzialność. Nie mniej odpowiedzialność za stan mostu nie spoczywa na [...]