Aktualności

Dofinansowanie na kotły gazowe

Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania na wymianę niskosprawnych kotłów węglowych na kotły gazowe z uwagi na niewyczerpanie limitów. Kompletne wnioski należy składać w [...]

Koncert

Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury

Zmieniaj świat lokalnie. Dołącz do akcji Masz Głos

W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo [...]

Szkolenie z zakresu obsługi maszyn żniwnych oraz kursy zawodowe wózki widłowe lub ładowarki teleskopowe

Firma SZKOLTEX  organizuje na terenie  gminy szkolenie z zakresu obsługi maszyn żniwnych : kombajnu zbożowego, prasy wysokiego stopnia zgniotu i samobieżnej sieczkarni polowej oraz kursy zawodowe zakończone egzaminem przed UDT [...]

Uroczystość Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

W dniu 10 września 2019r.  odbyła się uroczystość Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego. Słowa uznania pod adresem Dostojnych Jubilatów, kierował Wójt Gminy Jan Słoninka oraz Przewodniczący Rady Gminy Andrzej [...]

Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu

Jak być samodzielnym pomimo niepełnosprawności wzroku i słuchu? Jak bezpiecznie funkcjonować w przestrzeni publicznej? Odpowiedzi na te pytania poznają uczestnicy spotkania, które odbędzie się w poniedziałek 23 września  w [...]