Aktualności

Wciąż trwają prace na ul. Wałowej w Woli

Nadal trwają prace w związku przebudową zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli. Zadanie ma na celu poprawę warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptację nowych mieszkań. Inwestycja ta jest [...]

Przedszkole w Górze już otwarte

Pomimo początkowych problemów z oddaniem budynku do użytkowania, 18 października miało miejsce otwarcie nowego przedszkola im. Jana Brzechwy w Górze. Od 1 września przedszkole było już przygotowane na przyjęcie [...]

Ulica Wiejska w Grzawie nadal w remoncie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie nadal czuwa nad wykonaniem odwodnienia na ulicy Wiejskiej w Grzawie. Nadmiar wody w pobliżu przepustów spowodował wykonawcy pewne utrudnienia, które na szczęście nie wpłyną na ostateczny termin [...]

Prace na ulicy Sportowej ciągle trwają

Główne przyłącze wodociągowe na ulicy Sportowej jest już zrobione. Przypominamy, że prace trwają od skrzyżowania z drogą gminną ul. Krętą, a kończą się na skrzyżowaniu z drogą powiatową ul. Długą. Kolejny etap to [...]

Prace na ul. Różanej

W dniu 16 października 2019 strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli i Gilowic zabezpieczyli dach budynku komunalnego przy ul. Różanej w Woli, który na skutek marcowej wichury został uszkodzony. Za udzieloną pomoc [...]

PRZYGODA Z NAUKĄ W SP 1 WOLA

W okresie od stycznia bieżącego roku do 31 grudnia 2020 Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół w Woli realizuje projekt „Przygoda z nauką”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach [...]

Posiedzenie Zarządu Związku

4 października 2019 roku w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu oraz członków. W trakcie spotkania omawiano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy- prawo geologiczne i [...]