Aktualności

Gmina Miedźna uruchamia II edycję Programu bezpłatnego użyczania kompostowników mieszkańcom Gminy Miedźna.

Aby wziąć udział  w programie i otrzymać kompostownik, należy złożyć  wypełniony i podpisany wniosek o użyczenie kompostownika. We wniosku należy podać swoje dane osobowe oraz adres nieruchomości zamieszkałej, na [...]

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, [...]

Wytyczne GIS, MZ i MEN

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy [...]

Kondolencje.

    Pogrzeb odbędzie się 21 maja 2020 r. (czwartek) godz 9:00, Parafia pw. Św. Urbana w Woli. 

Program „Czyste powietrze”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od piątku przyjmuje wnioski w nowej odsłonie programu „Czyste Powietrze”. Wprowadzone w wersji 2.0 Programu zmiany, m.in. znacznie upraszczają i [...]

WIORiN w Katowicach O/ Pszczyna informuje!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, Oddział w Pszczynie informuje, że na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (www.piorin.gov.pl ) ukazały się ważne informacje [...]

W Waszych sercach siła i moc!

Ponownie z całego serca dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym, darczyńcom za dar serca i zrozumienie w czasie sobotniej zbiórki produktów potrzebnych dla szpitali. Po raz kolejny pokazaliście Państwo, że dobro jest mocą! [...]