Aktualności

Jesteśmy przygotowani na przyjęcie dzieci.

Urząd Gminy zabezpieczył Placówki Oświatowe w środki ochrony indywidualnej, płyny dezynfekcyjne i środki konieczne do dezynfekcji pomieszczeń i wyposażenia żłobków, przedszkoli, klas I-III.   Szczególnie ważne jest, aby [...]

Ważna informacja dla rodziców korzystających z zasiłku opiekuńczego w czasie pandemii.

Szanowni Rodzice, jest dla nas bardzo ważne byście otrzymywali najbardziej aktualne  informacje. Dlatego z racji pojawiających się w całej Polsce wątpliwości, co do możliwości korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego [...]

Basen w Woli odda wodę do podlewania.

Odbierz wodę z basenu.  GOSiR w Miedźnej z/s w Woli zaprasza 25 maja 2020r. od godziny 7:00 wszystkich chętnych do odbioru wody z basenu do podlewania łąk, trawników i ogródków. Woda basenowa, po oczyszczeniu i uzdatnieniu, [...]

Weź udział w konsultacjach społecznych – rozbudowa dróg.

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie przeprowadza konsultacje społeczne – projektu rozbudowy dróg powiatowych 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania  z [...]

Od 25 maja 2020 r. planowane jest wznowienie działalności przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także żłobka i klubu dziecięcego.

Wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, a także Zespół „Kubusiowe Maluchy” w Woli od 25 maja (poniedziałku) będą prowadziły swoją działalność według obowiązującego [...]

Gmina Miedźna uruchamia II edycję Programu bezpłatnego użyczania kompostowników mieszkańcom Gminy Miedźna.

Aby wziąć udział  w programie i otrzymać kompostownik, należy złożyć  wypełniony i podpisany wniosek o użyczenie kompostownika. We wniosku należy podać swoje dane osobowe oraz adres nieruchomości zamieszkałej, na [...]

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, [...]