Obsługa osób niesłyszących

W związku z wejściem w życie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. nr 209, poz. 1243), od 1 kwietnia 2012r. Urząd Gminy Miedźna zapewnia wszystkim uprawnionym – zainteresowanym skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona winna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej 3 dni wcześniej, wskazując jednocześnie wybraną metodę komunikowania się. Wniosek taki można zgłosić wysyłając e-mail lub fax, co pozwoli na odpowiednie zorganizowanie Państwa wizyty.

Dostępne środki komunikacji: