Zadanie pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z wiatą grillową na terenie Zapadź w Górze

Z przyjemnością informujemy, iż nasza gmina pozyskała pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w wysokości 17 500,00 zł w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku na realizację zadania pod nazwą: „Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z wiatą grillową na terenie Zapadź w Górze”. Umowa udzielenia pomocy finansowej została podpisana w dniu 14.07.2021 r.

W ramach przedsięwzięcia utworzone zostanie miejsce spotkań i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Góra, gminy Miedźna oraz odwiedzających gości i turystów. Wiata powstanie na Torfowisku Zapadź, unikatowym obszarze wodno-mokradłowym, zadrzewionym, z przyległymi stawami. Będzie to miejsce organizacji imprez plenerowych sprzyjających integracji mieszkańców, w ramach których odbywać się będzie również promocja potraw i produktów regionalnych.

Zakres zadania obejmuje wykonanie i montaż wiaty grillowej, wybrukowanie podłoża oraz zakup wyposażenia.

Szacunkowy koszt całkowity zadania: 35 000,00 zł.