Dzisiaj jest: Niedziela, 03-03-2024 Imieniny: Maryny, Kunegundy, Tycjana

XXXIX sesja Rady Gminy Miedźna.

Joanna Figura , 2021-10-19

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XXXIX sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 26 października 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej,
w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Podejmowanie uchwał”.

W załączeniu porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Miedźna.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna apeluje do mieszkańców, by pozostali w swoich domach. Przebieg obrad Rady mogą śledzić za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

Link do transmisji znajduje się na stronie: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 

Planowany porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy w dniu 26 października 2021 r.

 1. Otwarcie XXXIX sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad XXXIX sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji XXXVIII z dnia 28 września 2021 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Omówienie i podjęcie uchwał:

a) Projekt A/39 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Miedźna
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2021;

b) Projekt B/39 w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2022 Gminy Miedźna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych
  w Gminie Miedźna.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy.