Dzisiaj jest: Sobota, 22-01-2022 Imieniny: Anastazego, Wincentego

XLII sesja Rady Gminy Miedźna.

Joanna Figura , 2022-01-11

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XLII sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 18 stycznia 2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej,
w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Podejmowanie uchwał”.

W załączeniu porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Miedźna.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna apeluje do mieszkańców, by pozostali w swoich domach. Przebieg obrad Rady mogą śledzić za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

 

Link do transmisji znajduje się na stronie: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 

Planowany porządek obrad XLII sesji Rady Gminy w dniu 18 stycznia 2022 r.

1. Otwarcie XLII sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad XLII sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XLI z dnia 21 grudnia 2021 r.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Ocena działalności Rady Gminy Miedźna:

a) sprawozdania z działalności poszczególnych komisji branżowych za rok 2021,

b) dyskusja.

6. Omówienie i podjęcie uchwał:

a) Projekt A/42 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Miedźna na rok 2022;

b) Projekt B/42 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Miedźna na rok 2022;

c) Projekt C/42 w sprawie rozpatrzenia petycji;

d) Projekt D/42 w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna na lata 2022 – 2024”.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy.