Dzisiaj jest: Czwartek, 25-04-2024 Imieniny: Marka, Jaroslawa, Wasyla

XLI Sesja Rady Gminy

Joanna Figura , 2021-12-08

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XLI sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 21 grudnia 2021 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Podejmowanie uchwał”.

W załączeniu porządek obrad XLI sesji Rady Gminy Miedźna.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna apeluje do mieszkańców, by pozostali w swoich domach. Przebieg obrad Rady mogą śledzić za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

 

Link do transmisji znajduje się na stronie: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 

Planowany porządek obrad XLI sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2021 r.

1. Otwarcie XLI sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad XLI sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XL z dnia 30 listopada 2021 r.

4.  Interpelacje i zapytania radnych.

5. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2022.

6. Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów do przedłożonego projektu budżetu gminy na rok 2022.

7. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedźna projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem.

8. Dyskusja nad projektem budżetu.

9. Omówienie i podjęcie uchwał:

a) Projekt A/41 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/216/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2021 – 2030;

b) Projekt B/41 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2021;

c) Projekt C/41 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2022 – 2030;

d) Projekt D/41 w sprawie budżetu Gminy Miedźna na rok 2022;

e) Projekt E/41 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała;

f) Projekt F/41 w sprawie w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

11. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy.