Dzisiaj jest: Czwartek, 30-03-2023 Imieniny: Anieli, Kwiryna, Leonarda

XL sesja Rady Gminy Miedźna.

Joanna Figura , 2021-11-24

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XL sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 30 listopada 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Podejmowanie uchwał”.

W załączeniu porządek obrad XL sesji Rady Gminy Miedźna.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna apeluje do mieszkańców, by pozostali w swoich domach. Przebieg obrad Rady mogą śledzić za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

 

Link do transmisji znajduje się na stronie:  https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 

Planowany porządek obrad XL sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2021 r.

1. Otwarcie XL sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad XL sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XXXIX z dnia 26 października 2021 r.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Omówienie i podjęcie uchwał:

a) Projekt A/40 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/216/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2021 – 2029;

b) Projekt B/40 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2021;

c) Projekt C/40 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2022 na terenie Gminy Miedźna;

d) Projekt D/40 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miedźna w 2022 roku;

e) Projekt E/40 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Górze oraz cmentarza komunalnego i urządzań znajdujących się
w Woli;

f) Projekt F/40 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miedźna;

g) Projekt G/40 w sprawie ustalenia diet dla radnych za udział w pracach Rady Gminy oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy;

h) Projekt H/40 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów;

i) Projekt I/40 w sprawie współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Religii Ewangelickiej w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego
w okresie od 01.09.2021 r do 31.12.2021 r.;

j) Projekt J/40 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok;

k) Projekt K/40 w sprawie uznania petycji jako niezasługującej na uwzględnienie;

l) Projekt L/40 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miedźna własności nieruchomości Skarbu Państwa w drodze komunalizacji.

6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy.