Dzisiaj jest: Niedziela, 04-06-2023 Imieniny: Kwiryny, Franciszka

Posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Miedźna.

Joanna Figura , 2023-05-19

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej, w budynku Urzędu Gminy Miedźna.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Ustalenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Opiniowanie projektów uchwał.
  5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  6. Sprawy różne i bieżące.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.