Dzisiaj jest: Niedziela, 25-02-2024 Imieniny: Wiktora, Cezarego

Obrady LIV sesji Rady Gminy Miedźna

Marek Brol , 2022-11-21

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady LIV sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 28 listopada 2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie:

„Podejmowanie uchwał”.

Mieszkańcy mogą również śledzić przebieg obrad Rady Gminy za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

Link do transmisji:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LIV sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad LIV sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji LIII z dnia 25 października 2022 r.
 4. Omówienie i podjęcie uchwał:a) Projekt A/54 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/308/2021 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2022 – 2030;
  b) Projekt B/54 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/2021 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2022;
  c) Projekt C/54 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2023 na terenie Gminy Miedźna;
  d) Projekt D/54 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w na terenie Gminy Miedźna w 2023 roku;
  e) Projekt E/54 w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna”;
  f) Projekt F/54 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźna dla terenu cmentarza w sołectwie Frydek;
  g) Projekt G/54 w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu;
  h) Projekt H/54 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz wyżywienia w Żłobku „Kubusiowe Maluchy” i Klubie Dziecięcym „Kubusiowe Maluchy”.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Gminy.