Dzisiaj jest: Czwartek, 20-06-2024 Imieniny: Diny, Bogny, Florentyny

LXXV sesja Rady Gminy Miedźna

Joanna Figura , 2024-03-20

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady LXXV sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 26 marca 2024 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie:  „Podejmowanie uchwał”.

Mieszkańcy mogą również śledzić przebieg obrad Rady Gminy za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

Link do transmisji:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 

Planowany porządek obrad LXXV sesji Rady Gminy w dniu 26 marca 2024 r.

1. Otwarcie LXXV sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad LXXV sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji LXXIV z dnia 27 lutego 2024 r.

4. Omówienie i podjęcie uchwał:

Projekt A/75  w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/478/2023 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2024 – 2030.
Projekt B/75
w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/479/2023 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2024.

Projekt C/75 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania oraz uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej Miasteczka Rowerowego, Street Workout Parku oraz Skateparku zlokalizowanych w sołectwie Wola na terenie Gminy Miedźna.

Projekt D/75 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli.

Projekt E/75 w sprawie  rozpatrzenia petycji w sprawie wyrażenia poparcia dla petycji mieszkańców Małopolski, skierowanej do Ministra Infrastruktury, poprzez przyjęcie odpowiedniej rezolucji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad LXXV sesji Rady Gminy.