Dzisiaj jest: Sobota, 24-02-2024 Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza

LXXI sesja Rady Gminy Miedźna

Joanna Figura , 2023-11-22

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady LXXI sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 28 listopada 2023 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131.

Tematem obrad sesji będzie: „Podejmowanie uchwał”

 

Mieszkańcy mogą również śledzić przebieg obrad Rady Gminy za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

Link do transmisji: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie LXXI sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad LXXI sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji LXX z dnia 25 października 2023 r.
  4. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.
  5. Omówienie i podjęcie uchwał:

Projekt A/71 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/391/2022 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na
lata 2023 – 2030.

Projekt B/71 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/392/2022 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2023.

Projekt C/71  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Miedźna lub jego jednostkom organizacyjnym, mającym charakter cywilnoprawny oraz określania warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
Projekt D/71 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miedźna na lata 2023-2026.
Projekt E/71
 w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Miedźna do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Projekt F/71  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Projekt G/71  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Projekt H/71 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz wyżywienie w Żłobku „Kubusiowe Maluchy” i Klubie Dziecięcym „Kubusiowe Maluchy”.

                                                                              

  1. Interpelacje i zapytania radnych.
  2. Wolne wnioski i zapytania.
  3. Zamknięcie obrad LXXI sesji Rady Gminy.