Dzisiaj jest: Sobota, 24-02-2024 Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza

LV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Miedźna

Joanna Figura , 2022-12-02

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady LV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 6 grudnia 2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie:  „Podejmowanie uchwał”.

Mieszkańcy mogą również śledzić przebieg obrad Rady Gminy za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

Link do transmisji:  https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie LV nadzwyczajnej sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad LV sesji.

3.Przyjęcie protokołu z sesji LIV z dnia 28 listopada 2022 r.

4.Omówienie i podjęcie uchwał:

a) Projekt A/55 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/308/2021 Rady Gminy Miedźna z dnia
21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna
na lata 2022 – 2030;

b) Projekt B/55 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/2021 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2022;

c) Projekt C/55 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnieniami w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadającymi kompostownik przydomowy;

d) Projekt D/55 w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie obrad LV sesji Rady Gminy.