Dzisiaj jest: Sobota, 13-07-2024 Imieniny: Henryka, Kingi, Andrzeja

LIX sesja Rady Gminy Miedźna

Joanna Figura , 2023-02-20

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady LIX sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 28 lutego 2023 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Podejmowanie uchwał”.

Mieszkańcy mogą również śledzić przebieg obrad Rady Gminy za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

Link do transmisji: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 Planowany porządek obrad LIX sesji Rady Gminy w dniu 28 luty 2023 r.

  1. Otwarcie LIX sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad LIX sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji LVIII z dnia 31 stycznia 2023 r.
  4. Omówienie i podjęcie uchwał:

a) Projekt A/59 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/391/2022 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2023 – 2030

b) Projekt B/59 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/392/2022 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2023

c) Projekt C/59 w sprawie zmiany uchwały nr LVI/393/2022 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Pszczyńskiemu

d) Projekt D/59 w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna”

e) Projekt E/59 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźna w 2023 roku”

  1. Interpelacje i zapytania Radnych.
  2. Sprawozdanie Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie obrad LIX Sesji Rady Gminy.