Dzisiaj jest: Niedziela, 25-02-2024 Imieniny: Wiktora, Cezarego

LIV sesja Rady Gminy Miedźna

Joanna Figura , 2022-12-08

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady LIV sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 22 grudnia 2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Podejmowanie uchwał”.

Mieszkańcy mogą również śledzić przebieg obrad Rady Gminy za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

Link do transmisji: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie LVI sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad LVI sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji LV z dnia 6 grudnia 2022 r.
  4. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2023.
  5. Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów do przedłożonego projektu budżetu gminy na rok 2023.
  6. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedźna projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem.
  7. Dyskusja nad projektem budżetu.
  8. Omówienie i podjęcie uchwał:

a) Projekt A/56 w sprawie uchylenia Uchwały nr LIII/369/2022 Rady Gminy Miedźna z dnia 25 października 2022 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu

b) Projekt B/56 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/308/2021 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2022 – 2030

c) Projekt C/56 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/309/2021 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2022

d) Projekt D/56 w sprawie wystąpienia Gminy Miedźna ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce

e) Projekt E/56 w sprawie wystąpienia Gminy Miedźna ze stowarzyszenia o nazwie „Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej”

f) Projekt F/56 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2023 – 2030

g) Projekt G/56 w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2023

h) Projekt H/56 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu

i) Projekt I/56 w sprawie pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawozdanie Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Gminy.