Dzisiaj jest: Sobota, 24-09-2022 Imieniny: Gerarda, Ruperta, Tomiry

L sesja Rady Gminy Miedźna

Joanna Figura , 2022-08-02

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady L sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 9 sierpnia 2022 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131.

Tematem obrad sesji będzie:  „Podejmowanie uchwał”.

Mieszkańcy mogą również śledzić przebieg obrad Rady Gminy za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

Link do transmisji:  https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie L sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad L sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XLIX z dnia 4 sierpnia 2022 r.

4. Omówienie i podjęcie uchwał:

a) Projekt A/50 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/308/2021 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2022 – 2030;

b) Projekt B/50 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/2021 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2022;

c) Projekt C/50 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie sołectwa Frydek;

d) Projekt D/50 w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/292/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miedźna;

e) Projekt E/50 w sprawie zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miedźna;

f) Projekt F/50 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźna

g) Projekt G/50 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi radnego Łukasza Banasia wraz z odpowiedzią na skargę.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad L sesji Rady Gminy.