Dzisiaj jest: Czwartek, 28-09-2023 Imieniny: Waclawa, Tymona, Marka

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Miedźna

Joanna Figura , 2023-09-12

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu  19 września 2023 r. o godz. 15:00, w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Ustalenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Rozpatrzenie petycji Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych w sprawie wystąpienia do Sejmu RP z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 172 z późn. zm.) i o zmianie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 326).
  5. Sprawy różne i bieżące.
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.