Dzisiaj jest: Czwartek, 28-09-2023 Imieniny: Waclawa, Tymona, Marka

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Miedźna

Joanna Figura , 2023-06-09

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu  29 czerwca 2023 r. o godz. 14:45, w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Ustalenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  4. Rozpatrzenie skargi z dnia 5 czerwca 2023 r. na Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli.
  5. Rozpatrzenie petycji z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wystąpienia do Sejmu RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.
  6. Sprawy różne i bieżące.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.