XXX TURNIEJ RECYTATORSKI i XIII KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ w GOK Miedźna

PROGRAM XXX TURNIEJU RECYTATORSKIEGO XIII KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ