Wspólne posiedzenie wszystkich komisji

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 26 września 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej, w budynku Urzędu Gminy Miedźna.   Proponowany [...]

LXIX sesja Rady Gminy Miedźna

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady LXIX sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 26 września  2023 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131. Tematem obrad [...]

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów zaprasza na posiedzenie komisji, odbędzie się w dniu 26 września 2023 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna. [...]