Posiedzenie wspólne komisji Rady Gminy Miedźna

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Przewodniczący Komisji Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miedźna zapraszają  na wspólne posiedzenie komisji, które [...]