Wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Miedźna

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej, w budynku Urzędu Gminy Miedźna. Proponowany porządek [...]