Zamknięcie drogi powiatowej nr 4135S (ul. Starorzecznej) oraz drogi gminnej nr 591040S (ul. Kaczeńców) w Woli

Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej zmiany organizacji ruchu. Zgodnie z § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz [...]