Wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Miedźna

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 19 września 2022 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej, w budynku Urzędu Gminy Miedźna. Proponowany porządek [...]

Zebranie sołeckie

Wójt Gminy Miedźna, Sołtysi i Rady Sołeckie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na „Spotkania Sołeckie” w poszczególnych sołectwach: Zebranie Sołectwa-Gilowice 19.09.2022 r. godz. 18:00 salka w OSP w Gilowicach [...]