18.11.2021 ograniczenia w dostawie ciepła do mieszkańców Woli.

Węglokoks Energia NSE w Brzeszczach informuje, że dnia 18.11.2021 w godzinach od 9:00 do 12:00 będą ograniczenia dostawy ciepła do odbiorców na terenie Woli. Ograniczenie dostaw ciepła spowodowane jest pilną potrzebą [...]