Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Miedźna.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Miedźna zawiadamia, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 9 listopada 2021 r. o godz. 14:45 w biurze Rady Gminy w Miedźnej.   Proponowany porządek [...]