Dyżur Punktu Obsługi Klienta (POK) w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna

Od 21.06.2021 r. zostanie uruchomiony Punkt Obsługi Klienta dla osób, które zakwalifikowały się do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.