Gmina Miedźna stara się o dotację na zakup sprzętu do nauki zdalnej „ Zdalna Szkoła”.

Gmina Miedźna złożyła wniosek o przyznanie Grantu na projekt wspomagający szkoły w organizacji nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość „ Zdalna Szkoła”.       Wnioskiem [...]

Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Miedźna

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Miedźna zawiadamia, że w dniu 04.06.2019 r. o godz. 9:00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie. Zbiórka w Zespole „Kubusiowe Maluchy” w Woli z siedzibą ul. [...]

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 28.12.2017r. o godz. 13.15 w biurze rady gminy, w budynku [...]

Komisji Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Miedźna

Przewodniczący Komisji Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 09.02.2017 r. o godz. 13:30, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 04.05.2016r. o godz. 15:30 w biurze Rady w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131.