Dzisiaj jest: Sobota, 13-07-2024 Imieniny: Henryka, Kingi, Andrzeja

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem.

Joanna Figura , 12 czerwca 2024

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na okres 21 dni: od dnia 12.06.2024 r. do dnia 03.07.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna,  ul.Wiejska 131, 43-227 Miedźna, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony trzech lat – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Fundacji Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej z siedzibą w Woli: prowadzenie placówki Przystań Mocnych Stron (lokal użytkowy o łącznej powierzchni 31,29 m2), w drodze bezprzetargowej:

Budynek biurowo-usługowy, wolnostojący, III-kondygnacyjny (przyziemie, parter i piętro), niepodpiwniczony. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1746/37 o pow. 0,5122 ha przy ul. Poprzecznej 1 w Woli.

Nieruchomość położona jest w Woli przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola.  Jednostka ewidencyjna 241003_2, Miedźna, obręb ewidencyjny 241003_2.0006, Wola, arkusz mapy 4, jednostka rejestrowa gruntów G1168, użytek Bi, identyfikator budynku 241003_2.0006.1152_BUD, 241003_2.0006.1154_BUD.

Własność przedmiotowej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Miedźna w księdze wieczystej Nr KA1P/00039083/4 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowy w Pszczynie. Przeznaczenie przedmiotu najmu: na prowadzenie działalności statutowej Fundacji Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej z siedzibą w Woli: prowadzenie placówki Przystań Mocnych Stron. Okres najmu (czas trwania umowy): na czas oznaczony trzech lat.

Dla  budynku położonego przy ul. Poprzecznej 1 w Woli dnia 30 maja 2023 r. zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej budynku nr SCHE/18284/80/2023; dla lokalu oznaczonego numerami: 0.29, 0.30 dnia 06.11.2023 r. zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku nr SCHE/18284/134/2023; dla lokalu oznaczonego numerami: 0.35, 0.36 dnia 06.06.2024 r. zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku nr SCHE/18284/42/2024.

Wykaz nieruchomości zamieszczony został na stronach internetowych Urzędu Gminy Miedźna  www.miedzna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości -załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.105.2024 r

Zarządzenie Nr OR.0050.105.2024 z 11.06.2024

Zarządzenie NR OR.0050.105.2024 z dnia 11.06.2024 z podpisami